Analisis de casos pac 2 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2055 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic] |ANÀLISI DE CASOS | |
| |1r. Semestre curs 04 – 05 |Professor: Josep Martí Olivella |
| | Prova d’avaluació continuada 1 – PAC 2 |

1. Informació bàsica del cas organitzada en les fases del mòdul 1

CONSTRUCCIÓ DELCAS:

a) Conèixer i organitzar la demanda.

Demanda inicial: La Fatiha és una noia marroquina de 15 anys que acaba d’incorporar-se al centre, ja que acaba d’arribar del Marroc, i els professors demanen al D.O. què poden fer per la Fatiha.

El Centre és l’IES d’una població a uns 40 km de Barcelona de 9000 habitants; com que és l’únic IES de la població tots els nois i noies assisteixen aell; alhora que tots provenen de l’única escola de primària. Enguany té quatre línies a l’ESO.
El claustre de professors és molt divers. Cal dir que l’equip directiu és potent i treballa molt i molt pel seu centre malgrat es troben amb moltes traves per part d’alguns companys de claustre.
La població és molt hetereogenia: el 90% de la població és de parla no catalana, i d’aquesta el 10 % és deprocedència estrangera. Del total d’immigrats, la immigració “familiar” és el 90% marroquina, l’altre 10% és sud-americana, malgrat que aquesta proporció s’està decantant cap a l’augment de sud-americans i eurous de l’est.
Les incorporacions al centre són molt freqüents, hi ha un degoteig de nous alumnes al llarg de tot el curs.
La inquietud i preocupació dels docents és que la noia se sent moltmalament dins el centre, encara que hi hagi aula d’acollida, on assisteix a estones, no enganxa res, la seva actitud és de rebuig vers l’escola i no vol assistir a classe. La família té assumit, però no sabem si estan convençuts de la necessitat, que la llei espanyola l’obliga a assistir-hi fins que no compleixi els setze anys.
Cal fer tot el possible per què la integració social de la noia sigui lamillor possible.
El problema que planteja l’IES és què podem fer per la Fatiha, per què aprengui, s’incorpori a la dinàmica escolar i a poder ser que quan faci setze anys (el proper març) no deixi l’escola.

b) Prendre els primers acords conjuntament amb els professors del centre sobre el problema plantejat i l’actuació que s’ha de seguir.

Davant les insistents manifestacions de preocupacióper part dels docents al DO pel cas de la Fatiha (demanda inicial) i també de la incorporació d’altres alumnes també immigrants, el DO decideix convocar una reunió per tal de conèixer quina és l’opinió exacta d’aquests i què és exactament allò que més els preocupa; i amb tot fer un replantejament de la demanda. El DO considera oportú reunir-se setmanalment amb els tutors de cada un dels cursosper a tractar aquest tema (el de la població immigrada) i elaborar una recollida de dades per poder plantejar un pla d’actuació. A la vegada els tutors es reuniran tal i com ho fan ordinàriament amb la resta de membres del cicle per tal de posar en comú els aspectes tractats amb el DO i a la vegada ser el portaveu de la resta de companys de cicle a les reunions amb l’equip psicopedagògic. Al mateixtemps, el DO, en la seva recerca de recursos, creu que podria establir-se una col·laboració amb el Taller de Llengua (servei depenent del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament), en tant en quant poguessin derivar-hi algun alumne per poder ampliar les seves hores d’aprenentatge de la llengua que no pot oferir-li el centre.

c) Aclarir i reformular conjuntament el problema i els objectiusque s’han d’aconseguir.

A la primera reunió amb els tutors, el DO fa una recollida de dades per tal de conèixer quins són els principals problemes en què es troben els professors amb l’alumnat immigrat. A partir d’aquesta pluja d’idees inicial, els membres del DO juntament amb la resta de professors, estableixen les prioritats a treballar. Aquesta informació s’organitza i s’analitza...
tracking img