Analisis de la organizació imaginarium 2010

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2953 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITAT 1:

Anàlisis d'una organització real i del seu entorn

Imaginarium

i

Imaginarium.Net

Per:

0. Introducció

Aquest anàlisis sobre la organització Imaginarium s’elabora principalment a partir de les dues fonts recomanades per la professora de l’assignatura Anàlisis de l’Entorn de la Informació, del Màster en Gestió de Continguts Digitals. La primera font és l’article“Imaginarium” de Laureano Berasategui i la segona és el portal web corporatiu de l’empresa http://www.imaginarium.es. D’aquest portal s’han extret documents com el Dossier d’Empresa i el Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil.

Cal dir però que l’anàlisi de Berasategui se centra en preguntes estratègiques que responien a incerteses per resoldre l’any 2001, aportant-hitambé un útil resum històric del recorregut d’Imaginarium des del seu naixement, el 1992, pel que les referències en xifres i dades han quedat desfasades.

L’article de Berasategui planteja algunes preguntes sobre què hauria de fer Imaginarium per al 2001, per exemple: optar per una política d’incrementar les botigues pròpies o una política més dirigida a promoure noves botigues franquicidades;cap on estendre’s; si incrementar la seva presència en els mercats ja existents o estendre’s a nous països, etc.

Les dades de l’informe que segueix a continuació han estat actualitzades per respondre a la situació real de l’empresa al 2010.

1. Presentació d'Imaginarium

Imaginarium es una empresa privada de marca especialitzada en la comercialització massiva de productes i serveisuniformes en grans quantitats de clients, especialitzada en la infància amb productes propis.

A finals de l’any 2010, l’empresa té un tamany de 348 botigues (161 de pròpies i 187 de franquiciades), en vint-i-vuit països diferents (57% a Espanya). És per tant una empresa multinacional, que es pot incloure a dins el grup de les grans empreses, ja que dóna treball a unes 1.400 persones.

Des de laseva creació al 1992, ha estat estretament vinculada en el sector del joguet infantil, però el seu creixement ha provocat la diversificació de la seva activitat en altres àmbits de serveis, com la gestió de guarderies, l’organització i gestió d’events culturals, el turisme, els serveis editorials, el desenvolupament d’activitats o la prestació de serveis de telecomunicacions, tot i que semprevinculats a l’oci infantil.

Imaginarium, S.A. és una societat anònima. El seu capital social està dividit en accions, la titularitat de les quals està repartida entre varis socis. El seu President és Félix Tena, i el seu domicili social és a Zaragoza, tot i que té una plataforma logística també a Hong Kong.

2. Conceptes estratègics de l'organització

Visió

Convertir-se en una empresa líder enel sector dels joguets caracteritzada per “treballar per una infància millor i desenvolupar productes i serveis capaços d’aportar als nens valors fonamentals per a la vida”

Missió

“Contribuir a la formació humana dels nens amb creativitat i diversió” (Dossier d’Empresa)
“Recuperar la presencia de lo que un juguete es y debe ser” (Félix Tena).

Valors

La qualitat, la seguretat, el valorformatiu i lúdic, el no sexisme, l’absència de contingut bèl·lic, l’alegria, la diversió, la imaginació i la relació i el joc amb els pares.

* Sòlida base cultural.
* Col·lecció amb valors pedagògics universals i perdurables, creada amb els màxims nivells de qualitat i seguretat.
* Diseny original i diferenciador.
* Concepte d’atenció i servei al client d’excel·lent nivell.* Estil propi de comunicació i assessorament especialitzat dirigit als pares.

El client Imaginarium és tant l’adult com el nen, i per això tots dos tenen la seva porta per entrar en el món d’Imaginarium, que ja ha esdevingut un símbol de la organització i del seu model.

Característiques del model de negoci:
Les principals característiques del model de negoci d’Imaginarium son:
*...
tracking img