Anarquisme y marxisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (424 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
-----------------------
El naixement de l’associacionisme obrer

Poc pes relatiu del proletariat obrer industrial a Espanya en relació a altres països europeus.

A Catalunya, a mitjan del segleXIX, hi havia uns 80.000 obrers industrials, essent la regió on aquest grup tenia una major proporció.

A Espanya, com en altres països, la legislació liberal no permetia l’associacionisme obrer, ies reprimia qualsevol reivindicació o protesta dels treballadors.

El progressiu enduriment de les condicions laborals va anar encenent l’esperit reivindicatiu i la consciència de classe entre elproletariat.

Al 1840 neixen a Barcelona la Societat de Teixidors i l’Associació Mútua de Teixidors.

Importància del moviment mutualista, com a subsidiari de les prestacions solidàries entre elstreballadors (atur, malaltia...)

Neixen i proliferen diverses associacions per “oficis” i de defensa mútua, que perseguien la millora de les seves condicions de treball, i que foren especialmentperseguides en les etapes de governs moderats.

Participació amb “quotes” per a la “caixa de resistència”.

Ús de la vaga com a eina de pressió sobre els empresaris.

La consolidació delsindicalisme durant el Bienni progressista (1854-56)

Període de tolerància i de radicalització del moviment obrer espanyol

← 1854 – “Vaga de les selfactines” (de tipus “luddista”). Acord d’un comitèparitari per a l’augment dels salaris.
← 1855 – Forta repressió contra el moviment obrer. Primera vaga general a tota Espanya amb reivindicacions generalistes (llibertat sindical, horaris, participaciódels obrers en la gestió ...). Repressió militar
← 1857 – Prohibició total de qualsevol tipus d’associació obrera

LES BASES IDEOLÒGIQUES DEL PRIMER SINDICALISME CATALÀ

Principals basesideològiques del moviment associatiu obrer fins al Sexenni.

EL SOCIALISME UTÒPIC

ELS IDEALS DEMOCRÀTICS

EL REPUBLICANISME FEDERAL

A partir de la dècada dels 30 entren les idees del socialisme...
tracking img