Andalucia contra berberia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2529 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

El text a comentar, Andalucía contra berbería, és una reedició de les traduccions de Ibn ©ayy×n, al-Xaqundī i Ibn al-åatīb que feu E.García Gomez, amb un pròleg i comentaris sobre els textos que publicà la Universitat de Barcelona, en motiu de la jubliació d’aquest. Aquest llibre fou publicat pel departament de llengua i literatura àrab de Barcelona l’any 1976.
L’ordre dereimpresió ha estat diferent a l’ordre de la traducció dels mateixos, i s’obtar a l’hora de publicar-los per l’ordre cronològic: Ibn ©ayy×n (s.XI), al-Xaqundī (s.XIII) i Ibn al-©atīb (s. XIV). Es interessant mostrar la seriació dels tres treball a nivell sincrònic:
*L’ Elogio del islam español d’al-Xaqundī es publicà l’any 1934 com a llibret de les “Esculas de Estudios árabes de Madrid y Granada”.*El Parangón de Malga y Salé d’Ibn al-åatīb es publicà a la revista Al-Andalus l’any 1934.
*El text d’©akam II y los beréberes, según un texto inedito de Ibn ©ayy×n, també fou publicat a la revista Al-Andalus a l’any 1948.

Alguna consideració a tenir en compte:

-Per a les transcripcions he utilitzat el sistema de l’Institut d’Estudis Catalans.

També és interessantl comentar l’època enque E. Garcia Gomez publicà els articles. Abans del 1936 i nou anys més tard de l’any 1939. Tot això ens donarà pistes del tractament del text que en farà el traductor.

COMENTARI DEL TEXT D’IBN ©AYY¶N

Abū Marw×n ©ayy×n B. åalf B. ©usayn B. ©ayy×n, va néixer a Córdoba al 987 i va morir al 1076. Se’l considera l’historiador més important d’al-Andalus. Era membre d’una família de funcionarisdel califat omeia. El seu pare treballà com a secretari i visir d’al-Man½ūr, la seva ideologia era molt propera al califat Omeia, i això influí molt en l’educació que donà al seu fill. Ibn ©ayy×n realitzà una gran tasca com a historiador al servei d’aquesta dinastia, en les seves obres descriu amb detall els esdeveniments polítics del moment. Visquè la transició entre el califat i els regnes detaifes, és per això que rebutjà als monarques del seu temps i als poetes que els lloaven, i una conseqüència d’aquest fet pot ser la resistència a citar poemes dels seus contemporanis.
Se li han atribuit l’autoria de l’obra al-Muqtabis i Matīn.

El primer text del llibre, ©ayy×n: ©akam II y los beréberes, es un fragment d’un manuscrit de 135 folis dels quals menys d’un quart pertanyen a Ibn©ayy×n i els altres a ‛Is× B. A¬mad al-R×sī de l’obra parcialment conserbada al-Muqtabis.
L’edició i traducció del text va ser feta pel mateix García Gomez, explica en una nota a peu de pàgina que l’ajudà el seu amic professor de la universitat Fu’×d I del Caire ‛Abd ‛Azīz Mu¬ammad al-Ahw×nī.
Segons García Gomez Ibn ©ayy×n té un estil propi magnífic, una destresa estilística refinada i admirable. Laseva prosa amb hiperboles iròniques i les seves antítesis, són utilitzades per contraposar un passat gloriós a un present de caos i confusió.

Aquest fragment ens relata el canvi d’actitud d’al-©akam II envers els ginets berbers i les conseqüències polítiques que portarà aquest fet. Primer ens explica que al-©akam II havia seguit la trajectoria que li marca el seu pare el califa ‛Abd al-Ra¬manIII al-N×½ir envers els berbers, que en un principi es mostrava hostil i indignat amb qualsevol signe d’aquesta comunitat.
Ibn ©ayy×n ens dóna a entendre que el comportament d’‛Abd al-Ra¬man III era correcte, i que al-©akam II hauria d’haver continuat mantenint les distàncies amb els berbers.També explica que el pare del califa només utilitzava al berbers per als treballs més penosos.
Elcanvi de conducta és extremista, passa de l’odi a l’admiració i acceptació, el canvi que es produeix no fa cap gràcia a Ibn ©ayy×n , el qual escriu amb cinisme aquests fets. El preludi de la fitna es culpa dels berbers i de la confiança que els hi ha donat el califa.

COMENTARI DEL TEXT D’AL-XAQUNDĪ

Abū al-Walīd Ism×’īl B. Mu¬ammad al-Xaqundī va neixer el 1231, originari de Xaqunda, tal i...
tracking img