Angel guimera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (367 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Àngel Guimerà

Biografia Perioditzada

A) 1845 – 62 Infantesa i adolescència (Sta. Cruz de Tenerife, el Vendrell i Barcelona). 2 Preocupacions: La il·legitimitat de la seva naixença i eldesarrelament.

B) 1869 – 72 Primera joventut (Desengany amorós i pas al català).

C) 1873 – 90 (Compromís polític catalanista i pas de la poesia i el relat a la dramatúrgia post romàntica).Director de “La Renaixença” practica el catalanisme. Perd els pares i es passa a la tragèdia romàntica en vers.

D) 1890 – 1903 De l’esclat del dramaturg realista a l’abandó de la política pública.E) 1903 – 14 (L’home símbol). Dels vacil·lants temptejos modernistes i el retorn als orígens a l’ocàs.

Època:

1845 – 1924

La seva existència transcorre, a nivell històric, entre lesdarreres mostres de vida de la carlinada i la Primera Guerra Mundial (1914 -1918) i, a nivell cultural, entre el romanticisme de la Renaixença i les primeres Avantguardes.

La nova mentalitat sorgida dela Revolució Francesa permet que el poble se sàpiga sobirà, que vulgui i pugui decidir els seus actes i que els governs monàrquics es vegin forçats, progressivament, a deixar el poder absolut per apassar a retre comptes del que fan. Podríem dir que desprès d’aquesta època de la RF, és l’era de les revolucions.

La Catalunya de l’època d’Àngel Guimerà. Sota l’ influx de l’esperit de laRenaixença cultural i literària, es va produir també un moviment de caire polític que dóna lloc al naixement del Catalanisme Polític, un moviment que propugna el reconeixement de la personalitat política deCatalunya. El propòsit dels primers polítics, com Valentí Almirall que propugnava el particularisme regionalista, era el d’oferir una minuciosa i detallada anàlisi del paper de Catalunya en el conjuntpeninsular.

La caiguda de la Primera República i la subsegüent Restauració significaren, aparentment, un retrocés momentani del moviment catalanista. Però Valentí Almirall funda, a Barcelona, el...
tracking img