Anorexia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (752 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning, som yttrar sig främst i självsvält och ofta även överdriven träning. Det är i princip bara tonårsflickor som drabbas avanorexi, men alla kan potentiellt drabbas, ca.1 av 10 drabbade är män. Dödligheten är hög, enligt vissa studier så är anorexia nervosa den mest dödliga psykiska sjukdom i procent.
Sjukdomen kallas oftabara för "anorexia" eller "anorexi", men dessa är bara förkortningar och inte den riktiga namnet. Ordet "anorexia" betyder vanlig aptitlöshet på latin. Anorexia nervosa däremot betyder nervösaptitlöshet.
Sjukdomen går ofta hand i hand med bulimia nervosa, men skiljer sig från bulimia nervosa eftersom anorektiker framkallar kräkning, vilket bulimiker inte gör. Anorektiker framkallar kräkning som ennödlösning snarare än som rutinhandling som vid bulimiker.
Obehandlad leder sjukdomen till döden.

En anorektiker är först och främst fixerad vid sin kropp men även mat och har skapat sig en falsk,förvrängd och felaktig självbild.
Även om spegelbilden visar ett knappt levande skelett så ser anorektikern en överviktig person. Fast detta gäller inte alla anorektiker.
En vanlig inkörsport tillsjukdomen är jämförande av den egna kroppen mot dagens ideal. Senare kan självsvältens funktion gå över från att bara vara bantning, till att vara en form av strikt disciplinerad självkontroll- mankan säga att sjukdomen i många fall helt anpassar den drabbade efter sitt eget förlopp.

Orsaker
Anorexis orsaker debatteras såväl i medicinska kretsar som i samhället i övrigt. Många anser att denhar både fysiologiska, psykologiska och sociologiska orsaker.
Den i princip enda vanliga inkörsporten till anorexia nervosa är bantning. Den blivande anorektikern kan sedan inte sluta banta utanvidare sedan utvecklar sjukdomen.
Sjukdomen antas till viss del vara genetisk då forskare har isolerat en aptitkontrollerande gen som i högre grad bärs av anorektiker
Somatiska symptom
Anorexia...