Antoni gaudí a la catedral de mallorca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8135 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Antoni Gaudí a la Seu de Mallorca
Lluís Gené Gil/ Història II/ Professor: Antonio Pizza/ Primavera 2010
Índex:
La Catedral de Mallorca com edifici gòtic...................................................
Comparacions amb altres construccions gòtiques.....................................
La Seu de Mallorca a través de la literatura i els viatgers..........................
La fàbrica deceràmica de La Roqueta.......................................................
La Seu de Mallorca com se la troba Gaudí el 1902...................................
El bisbe Pere Joan Campins.....................................................................
L'arribada d'Antoni Gaudí a Mallorca.........................................................
Seguiment premsa del'època..................................................................
Anàlisi de l'obra de Gaudí a la Seu pas a pas:

Altar Major.................................................................................................
Baldaquí...................................................................................................
Trasllat delcor...........................................................................................
Decoració ceràmica..................................................................................
Càtedra episcopal.....................................................................................
Capella de la Trinitat................................................................................
Imatges gòtiques del retaule medieval, Portal Sant Jeroni,corredor dels ciris....................................................................................
Nova il·luminació......................................................................................
Mènsules del retaule gòtic........................................................................
Capella de SantBernat.............................................................................
Trones.......................................................................................................
Tribunes dels cantaires..............................................................................
Vitralls.........................................................................................................Mobiliari......................................................................................................
Intervencions fora de la Catedral................................................................
Repercussions de l'obra de Gaudí a l'Illa........................................................
Conclusions....................................................................................................Bibliografia.....................................................................................................

La Catedral de Mallorca com edifici gòtic:
Començarem l’anàlisi de la Seu remuntant-nos a la cristianització de Mallorca després de la conquesta catalana de l’Illa el 31 de desembre de l’any 1229. El rei Jaume I construí una Seu damunt l’antiga mesquita àrab. Ben aviat començà un segon projecte, plantejat en termes moltmés monumentals. L’antiga Seu que aixecà el Conqueridor, restaria en l’anomenada Capella Reial. El 1346 es va consagrar l’altar però en tot el segle XIV es va fer poca feina. Al llarg del segle XV s’aixecaren murs i pilars de les naus i les voltes no van ser closes fins al segle XVI. L’obra completa té vuit trams de 12 metres de profunditat, dos absis laterals, un santuari central de tres trams iabsis, i dues rengleres de capelles laterals. Un tram de la nau, més ample, correspon a l’altura de les dues portes laterals, que és determinada per la situació de la plaça veïna. El conjunt mesura 120 metres de longitud i 70 d’amplada.
La façana de ponent és neogòtica construïda al segle XIX després que un terratrèmol, el 1851, esquerdés l’antiga.

La façana que dóna al mar té una...
tracking img