Antropologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (433 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Onde se garda unha copia das cantigas de Sta. María e que contén ?

Gárdanse na biblioteca do Escorial, e está composta por 417 cantigas escritas en galego portugués ilustrados con miniaturase ten connotacións musicais.

Como se describe no video o proceso de composición das cantigas de Sta. María? Por que utiliza o Galego o Rei Alfonso X?

Como un feito de alabanza a virxe eos seus miragres, canso de de escoitar cantigas compostas cara outras mulleres.
Porque era a lingua culta do momento e na lingua que recibiu a súa educación e devido a que era a lingua deprestixio.

Cal era a composición xeográfica do Reino de Galiza contra o ano 900? Que tipo de sociedade existia na época medieval?

O territorio de Galiza actual, xunto co norte dePortugal, Asturias e León
Estaba composta por unha sociedade feudal por campesiños, monxes e nobres

Cal é a situación da nova lingua romance (o galego) en relación ao latín nos primeiros séculos dasúa vida?

Era a lingua Galega era unicamente empregada na fala, mentres que o latín era a lingua culta, empregada na escrita e da igrexa

Quen falaba Galego no período Medieval? Como sefixoa transición do latín o Galego?

Falábao toda a sociedade, reis, nobres, servos...
Derívase devido a que o aprendizaxe do latín foi de xeito simplificado

A partir de que momentoCompostela se converte nunha capital relevante e poderosa? Que consecuencias se derivan desta importancia?

A partir do s. XI
Que cheguen xentes e ideas de toda Europa

Que Reino ehomoxéneo contra finais do s. XI e s.XII? Que importancia ten o Panteón Real na Catedral Compostelá?

O Reino de Galiza
Que están enterrados os Reis de Galiza e os nobres máis relevantes danosa historia

Que podemos ver na biblioteca de Ajuda, en Lisboa? Por que se destaca a figura ao escritor crego compostelán Airas Novas?

Un manuscrito Galego-Portugués, o cancioneiro de...
tracking img