Aparato digestivo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (525 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sergi Monguillot

2nC 20/12/11

Procés de digestió i aparell digestiu

1. Completa aquesta taula amb l’ajuda de la informació continguda en el següent enllaç digestió.

|GRUP ANIMAL|EXEMPLE d’animal |DIBUIX O FOTOGRAFIA | TIPUS D’ALIMENTACIÓ |TIPUS DE DIGESTIÓ |APARELL DIGESTIU|
| | |de l’animal | ||Sense ap. Digestiu. |
| | | |Herbívor/carnívor/detritívor|Intracel·lular/extracel·lular |Ap. digestiu en forma de sac |
| | ||Paràsit/simbiont/depredador | |Tub digestiu amb boca i anus |
| | || | |Tub digestiu + glàndules annexes |
| ||[pic] | | | ||PORÍFERS |ESPONJA | | | ||
| | | | |...
tracking img