Aparell respiratori

Páginas: 7 (1648 palabras) Publicado: 7 de diciembre de 2010
L’APARELL RESPIRATORI

La funció de l’aparell respiratori és proporcionar a l’organisme O2 i extreure el CO2. La sang recull el O2 als pulmons i va cap els teixits i dels teixits agafa el CO2 i es eliminat als pulmons.
Es divideix en vies respiratòries i pulmons.
Les vies respiratòries son les cavitats que condueixen l’aire als pulmons, es composen de:
1. Foses nasals.
2. Faringe,aquesta esta compartida per l’aparell digestiu
3. Tràquea
4. Bronquis
No només condueix l’aire, sinó que el filtra, l’escalfa i l’humidifica,
Als pulmons l’intercanvi d’aire es diu hematosi
1. Foses nasals: son unes estructures osses recobertes per mucoses i que estan delimitades per 2 ossos nasals, per les parts laterals tenen els ossos enmoides, el cornet inferior i per el terra elmaxil·lar superior i l’os paletí
L’envà nasal està format per la lamina perpendicular de l’enmoides i l’os bomer
Els forats nasals reben el nom de finestres i per darrera cap la faringe (coanas)
A les parets nasals hi ha uns cornets el superior, el mig i l’inferior, aquestos deixen uns espais que s’anomenen meato, per sota el cornet inferior hi ha els meato inferior, al mig el meato mig ial superior meato superior. Els cornets estan plens de mucosa nasal, i estan vascolaritzats, la seva funció es escalfar l’aire, en els meats desemboquen els sins.
En el meato inferior desemboca el conducte lacrimonasal.
La mucosa de les foses nasals esta formada per un epiteli pla poliestratificat

2. faringe: els 2/3 inferiors son compartits amb l’aparell digestiu per lo que la dividirem en 3espais:
Nasofaringe: Està darrera de les foses nasals.
-Desemboca la trompa d’eustaqui, comunica l’oïda mig amb la faringe i te les funcions d’igualar pressions entre l’oïda mig i el extern.
-En la zona superior de la faringe tenim el teixit linfoideo (amígdala faringea) aquest teixit es sintetitzat per linfòcits.
Orofaringe: Està darrera de la cavitat oral, a banda i banda te 2 acúmuls deteixit linfoideo que son les amígdales palatines i per darrera de la llengua tenim l’amígdala lingual. Tot son teixits defensius
Laringofaringe està per davant, te l’entrada de la laringe que esta tapat per el cartílec epiglótic o epíglotis i el que fa es tancar la laringe en la deglució per evitar q els aliments entrin als pulmons evitant la broncoaspiració
Al microscopi la faringe es composad’una mucosa que la part de la rinofaringe està formada per l’epiteli respiratori, pseudoestratificat ciliat amb cèl·lules caliciformes, a la part de la orofaringe i la hipofaringe la mucosa es plana, poliestratificada sense queratina, per sota hi ha una submucosa que es de teixit conjuntiu laxe, també hi ha uns músculs estriats implicats en la deglució.
LARINGE:
És un tub situat per davant dela faringe i l’esòfag i format per una serie de cartílecs recuberts de mucosa i músculs
cartílecs laringes:
o Cartílag tiroides: es el més gros està situat a la part mitja del coll i te forma de llibre obert, te una part prominent que s’anumena la nou d’Adam
o Cricoides: esta per sota del tiroides, és el més inferior i te forma d’anell de segell però la part del segell seria la partposterior i és per on passa l’aire
o Aritenoides: son dors cartilegs més petits, son piramidals que surten per sobre el cricoides.
o epíglotis és el més superior i és el que tanca la laringe quan la persona degluteix
o Cordes vocals: son unes prolongacions nervioses que van desde l’aretenoides fins el tiroides, tenen uns moviments articulars , també tenen un espai d’aire que reben elnom de glotis, segons l’obertura serà més o menys greus, així a més obertes més greus i a més tancades més aguts, la seva missió es emetre sons greus o aguts. La forma que tenen per obrir-se és gràcies als aritenoides que es poden girar sobre el seu eix
Entre la laringe i el terra de la boca hi ha un ós que es diu hiodes, monta la musculatura tant de la boca com de la laringe
Les cordes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aparell respiratorio
  • aparell respiratori
  • Aparell Respiratori
  • Aparello respiratorio
  • Aparell respiratori
  • Anatomifofisiologia Aparell Respiratori I Vardiovascular
  • aparell digestiu
  • Aparell circulatori

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS