Aplicaciones ofimaticas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (578 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arquitectura von newman

Quan es va formular?
L' origen de l'arquitectura Von Neumann sorgeix arran d'una col·laboració en el projecte ENIAC del matemàtic d'origen hongarès, John Von Neumann. El1947 en el laboratori atòmic dels Alamos quan es va trobar amb un dels constructors de la ENIAC, Goedel i Turing en Princeton, Von Neumann es va interessar pel problema de la necessitat de recablejarla màquina per a cada nova tasca.
En 1949 hi havia desenvolupat la solució a aquest problema, consistent a posar la informació sobre les operacions a realitzar en la mateixa memòria utilitzada per ales dades, escrivint-la de la mateixa forma, és a dir en codi binari. El seu EDVAC va ser el model de les computadores d'aquest tipus construïdes a continuació. Es parla des de llavors de la"arquitectura de Von Neumann, encara que també va dissenyar altres formes de construcció. El primer computador comercial construït en aquesta forma va ser el UNIVAC 1, fabricat en 1951 per la Sperry-RandCorporation i comprat per l'Oficina del Cens d'Estats Units.

Que es?
L'arquitectura de von Neumann és una família d'arquitectures de computadores que utilitzen el mateix dispositiu d'emmagatzematgetant per a les instruccions com per a les dades (a diferència de l'arquitectura Harvard).
La majoria de computadores modernes estan basades en aquesta arquitectura, encara que poden incloure altresdispositius addicionals, (per exemple, per gestionar les interrupcions de dispositius externs com a ratolí, teclat, etc).

Detalls
Els ordinadors amb aquesta arquitectura consten de cinc parts: Launitat aritmètic-lògica o ALU, la unitat de control, la memòria, un dispositiu d'entrada/sortida i el bus de dades que proporciona un mitjà de transport de les dades entre les diferents parts.Link:http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_von_Neumann


Arquitectura de Harvard

Quan es va formular?
Originalment, l'Arquitectura Harvard feia...
tracking img