Apunts lesgislació educativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3970 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
22-09-11

RELIGIÓ i educació

- A l’Estat Espanyol no hi ha cap col·legi laic. De l’any 1931 – 1939 va ser l’única etapa que l’Estat ha estat laic. El cap de personal dels professors de religió és el bisbat.

- Diferencia entre laicitat i aconfesionalitat = ESPAI PÚBLIC.

- Constitució 78 és aconfesional. La doctrina católica no ha de marcar. En una escola Espanyola es podenfer varies religions.

▪ 6 Desembre 1978: s’aprova la constitució.

▪ 3 Gener del 1979: s’aprova el Concordat (acord internacional) entre Espanya i el Vaticà. El seu rang legal és per davant de la Constitució. La religió Católica entra als hospitals.

29-09-11

CONFESIONS RELIGIOSES DELS ESTATS

|LAICISME |LAICITAT |ACONFESIONALITAT|CONFESIONALITAT |
|Doctrina que pensa a l’esser |No estan en contra dels símbols|Tipus de estat que no té |Les lleis es fan en base a una |
|humà/ la societat ha de quedar |religiosos ni de les seves |preferència per una doctrina |doctrina religiosa. |
|al marge de qualsevol doctrina |doctrines sempre que no |religiosa però accepta totes| |
|religiosa. |s’adoptin en l’àmbit públic. |les seves doctrines en l’espai | |
| | |públic. | |
|Contrari a qualsevol cosa |Sí s’accepten de manera | ||
|religiosa. |científica. |“Constitució Espanyola de 1978”| |
| | | | |
|Es prohibeixen símbols |“Història de les religions” | ||
|religiosos. |(Sense doctrina religiosa) | | |

CONCORDATS

Són lleis superiors a la constitució. Acords entre Estats .

A Espanya existeixen concordats amb la seu de la religió catòlica (“Subseu”). Després de que la Constitució del 1978, es crea el primer concordat aconfessional ja queels anterior havien estat confessionals.

(1737) CONCORDATS:

▪ 1er Concordat (1851): Lligat a la constitució de 1945. Època democràtica.

(1992/Nov/10)⋄ Ley 24/1992: Acuerdo de cooperación del Estado Español con la Federación de entidades evangélicas de España.

▪ 2on Concordat (1953): Època franquista.

(1992/Nov/10)⋄ Ley 25/1992: Acuerdo de cooperación del EstadoEspañol con la Federación de entidades israelitas de España.

▪ 3er Concordat (1979): Aconfessional. No una única religió però amb un acord que obliga en matèria educativa amb la Santa Sede. És el que està vigent en l’actualitat.

(1992/Nov/10)⋄ Ley 26/1992: Acuerdo de cooperación del Estado Español con la Comisión islámica de España.

Els concordats:

▪ Obliguen enqüestions educatives (sobretot).

▪ Són acords internacionals de rang superior a la constitució.

▪ No afecten a les universitats públiques.

*LEGÍTIM: el que és correcte.

*LEGAL: el que diu la llei.

06-10-11

TRADICIÓ HISTÒRICA DEL SISTEMA EDUCATIU

DADES INTRODUCTORIES

La religió catòlica preval sobre les altres religions perquè té el recolzament de l’Estat.

A partir de1812 es comença a engegar la creació del sistema educatiu espanyol amb la garantia del dret a l’educació per tothom.

CONDORCET

CONDORCET (1792): “Rapport et projet de decret sus l’organization générale de l’instruction publique”. Aquesta es la base del nostre sistema educatiu.

Condorcet era un dels intel·lectuals francesos format en matemàtiques i dedicat a treballar en la Generalitat...