Arqueodrom

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2008 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arqueodrom

Ciències Socials i la seva Didàctica II

Descripció de l’activitat

Per a l’educació no universitària, posterior a l’Educació Primària, l’aprenentatge en l’àrea d’Història pot ser massa teòric i avorrit, a més de tenir un grau d’abstracció poc assumible en eixes edats. No obstant, al estudiar temes relacionats amb les societats passades, l’arqueologia pot ser una fontinteressant d’informació. Pel risc que tindria una visita a jaciments arqueològics reals, on es duen a terme tasques que requereixquen una determinada especialització, es confeccionen uns jaciments arqueològics simulats. En el cas de la UIB, el jaciment rep el nom d’Arqueòdrom.
Consisteix en una pràctica activa per a grups reduïts, sobre unes 15 persones, en el que calen un mínim de tres monitors, un pergrup. En arribar al lloc on es realitzarà l’activitat, el grup es disposa de manera que puga veure i escoltar al monitor, i s’inicia l’activitat.
Cada alumne i alumna agafa un dels papers que hi ha preparats a una taula i escriu el seu nom, i el posa en un lloc visible, per a poder saber el nom de tothom. En equip, es fan una sèrie de preguntes, com:

✓ Què és arqueologia? Quines el seuobjecte d’estudi?
✓ Coneixeu algun arqueòleg?
✓ Quina és la feina d’un arqueòleg?
✓ Pot ser una professió?
✓ Que has d’estudiar per fer-ho?
✓ Quants arqueòlegs hi ha a les Balears?

Mitjançant una pluja d’idees, s’arriba a la conclusió de totes aquestes qüestions, per a poar als alumnes en el nivell inicial que caldria per a poder retar al màxim en l’activitat que esdesenvoluparà posteriorment. Posteriorment, el grup es disposa en grups de 5 persones, i se’l designa a una zona determinada de l’Arquòdrom. Amb preguntes com:

✓ Quines son tasques d’un arqueòleg
✓ Que pensem que farem ara?

A l’hora que se’ls reparteixen les eines que emprarà. Se’ls explica que un jaciment arqueològic és una de les fonts primàries a partir de les quals s’estudien lessocietats passades, i que per a poder-ho fer, s’ha de seguir el mètode arqueològic, o mètode científic.
Se’ls explica estratègies i consideracions oportunes, i que han de realitzar les tasques d’un arqueòleg, excavant i trobant el material arqueològic enterrat prèviament, i mentre ho fan, emplenar unes fitxes estandarditzades, oferides per el monitor, en les que es podia realitzar l’inventaridel material exhumat, a l’hora que éste era tamisat si calia i ficat dins d’una bossa de plàstic.

L’Arqueodrom dut a terme per la UIB, és una experiència que consisteix en la recreació de formes de vida del passat, en aquest cas, en la creació, per a la seva posterior excavació, de tres tombes per al seu anàlisi i posterior interpretació per part de l’alumnat.

Per a poder-lo crear, s’hanexcavat tres forats al terra en forma rectangular i consecutius, i s’han emplenat de nou amb diferents elements en cada una d’elles, simulant tres fosses d’avantpassats, amb diferents tipus de terres per a poder distingir diferents estrats. En els diferents estrats es poden apreciar restes de cultura material, amb la intenció de que cada tomba tinga unes característiques i una significatibilitatarqueològica diferent.

En la tomba de’n mig hi havia un troç de ceràmica, en la tercera tomba hi havia un gerrot de ceràmica amb cendres suposadament humanes a dins. I en la primera i segona tomba, hi havien restes d’óssos, que simulaven les d’algun avantpassat.
Sempre amb rèpliques arqueològiques dels materials que es poden trobar en un jaciment dels períodes culturals en que es treballa.L’activitat pretén recrear el treball que duen a terme els arqueòlegs, intentant que els alumnes i les alumnes empatitzen i canvien la seva actitud per a que arriben a valorar el patrimoni arqueològic i la seva capacitat per a reconstruir el passat.

Anàlisis de l’estratègia educativa

L’Arqueòdrom pot ser una a eina d’aprenentatge molts interessant i motivadora de l’àrea de Història, a...
tracking img