Arquimedes y miquel angel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2823 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arquimedes y Miquel Angel |
[Escribir el subtítulo del documento] |
|
La vida D’arquimedes y de Miquel Angel ,els seus descobriments y com comença la seva carrera y una breu compración d’aquestos dos grans señors |
|

Índex:

Arquímedes
Biografia
Hijo de un astrónomo, quien probablemente le introdujo en las matemáticas, Arquímedes estudió en Alejandría, donde tuvo como maestroa Conón de Samos y entró en contacto con Eratóstenes; a este último dedicó Arquímedes su Método, en el que expuso su genial aplicación de la mecánica a la geometría, en la que «pesaba» imaginariamente áreas y volúmenes desconocidos para determinar su valor.Fill d'un astrònom, que probablement li va introduir en les matemàtiques, Arquímedes va estudiar a Alexandria, on va tenir com a mestre Conó deSamos i va entrar en contacte amb Eratòstenes, a aquest últim va dedicar Arquímedes el seu Mètode, en el qual va exposar la seva genial aplicació de la mecànica a la geometria, en la qual «pesava» imaginàriament àrees i volums desconeguts per determinar el seu valor. Regresó luego a Siracusa, donde se dedicó de lleno al trabajo científico. Va tornar després a Siracusa, on es va dedicar de ple altreball científic.
De la biografia de Arquímedes només es coneixen unes anecdotes.
La més divulgada la relata Vitruvi i es refereix al mètode que va utilitzar per comprovar si hi va haver frau en la confecció d'una corona d'or encarregada per Hieró II, tirà de Siracusa i protector d'Arquímedes, potser fins i tot parent seu. Hallándose en un establecimiento de baños, advirtió que el aguadesbordaba de la bañera a medida que se iba introduciendo en ella; esta observación le inspiró la idea que le permitió resolver la cuestión que le planteó el tirano. Trobant-se en un establiment de banys, va advertir que l'aigua desbordava de la banyera a mesura que s'anava introduint-hi; aquesta observació li va inspirar la idea que li va permetre resoldre la qüestió que li va plantejar el tirà. Secuenta que, impulsado por la alegría, corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su casa gritando «Eureka! Es diu que, impulsat per l'alegria, va córrer nu pels carrers de Siracusa cap a casa cridant «Eureka! Eureka!», es decir, «¡Lo encontré! Eureka! », És a dir, « he trobat! ¡Lo encontré!». Ho he trobat! ».
Segons una altra anècdota famosa, recollida per Plutarc, entre altres, Arquímedes vaassegurar al tirà que, si li donaven un punt de suport, aconseguiria moure la Terra, es creu que, exhortat pel rei que posés en pràctica la seva asseveració, va aconseguir sense esforç aparent, mitjançant un complicat sistema de politges, posar en moviment un vaixell de tres pals amb la seva càrrega.
un soldat va matar Arquímedes per resistir aquest a abandonar la resolució d'un problema matemàticen què estava immers, escena perpetuada en un mosaic trobat a Herculà. Aquesta passió d’Arquímedes per lerudici’o, que li va causar la mort, va ser també la que, en vida, es diu que va fer que fins s’oblidés de menjar i que sovint però entretenir trançant dibuixos geomètrics en les cendres de la llar o fins i tot,a ungir-se, en els olis que cobrien la seva pell.
És considerat un dels científicsmés importants de l'antiguitat clàssica.

Descobriments I Invents
Una gran part del treball d'Arquimedes en enginyeria sorgir per satisfer les necessitats de la seva ciutat natal, Siracusa. L'escriptor grec Ateneu de Náucratis descrivia com Hieró II li va encarregar a Arquimedes dissenyar un enorme vaixell, el Siracusia, el qual seria usat per viatges luxosos, carregar subministraments i comvaixell de guerra. Es diu que el Siracusia va ser el vaixell més gran de l'antiguitat clàssica.Segons Ateneu, era capaç de carregar 600 persones i incloïa jardins decoratius, un gimnàs i un temple dedicat a la deessa Afrodita entre les seves instal·lacions. Degut a que un vaixell d'aquesta envergadura deixaria passar grans quantitats d'aigua a través del casc, el cargol d'Arquimedes va ser inventat...