Arquitectura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (356 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. OBJECTIUS
Trobar la concentració d’àcid acètic en un vinagre comercial per així poder determinar el grau d’acidesa del vinagre i representar la corba de valoració.

2. MATERIAL EMPRATFlascó rentador
Embut
Vas de precipitats

Matràs aforat

Pinza
Bureta


Matràs Erlenmeyer
Suport


PeraPipeta aforada

Vinagre

NaOH 0,1M3. PROCEDIMENT

L’acidesa del vinagre és deguda a la presència de l’àcid acètic. Per determinar-la es fa servir una reacció de neutralització.
Posarem amb una pipeta 5 ml de vinagre comercial enun matrás aforat de 100 ml. Acabarem d’omplir el matràs amb aigua destil.lada.
Llavors omplirem una bureta amb dissolució d’hidròxid de sodi de concentració 0,1 mol·dm3 i anrrasararem al zerocorrectament.
Posarem 10 ml del vinagre diluït amb una pipeta en un matràs erlenmeyer i afegirem dues gotes de fenolftaleína.
Deixarem caure lentament la dissolució d’hidròxid de sodi sobre el vinagreagitant continuament fins observar el canvi de color del indicador (dissolució lleugerament rosada).
I per últim, haurem d’anotar el volum de base gastat.
Aquest procediment l’haurem de repetir duesvegades més i agafar com a resultat la mitjana.

4. PRESA DE DADES

Hem utilitzat :
* 250 mL 0’1M NaOH
* 25mL 1M NaOH

* Vinagre que conte el 6% de CH3COOH

La valoració s’ha duta terme (és a dir el canvi de color) quan haviem afegit 13,9 mL de NaOH
Per calcular el grau d’acidesa ho farem mitjançant la fórmula següent:
[ ] inicial
α = · 100
[] final

5. CÀLCULS I GRÀFIQUES

α = · 100 =


6. QÜESTIÓ

1. En que consisteix la tècnica de “valorar” la quantitat d’àcid en una dissolució?

La tècnica consisteix enafegir una base en aquest cas NaOH al àcid per tal de determinar la quantitat d’àcid que conté ralment.

2. Quins estris i reactius s’han de fer servir?

Estris:

* Bureta
* Proveta...
tracking img