Arsrapport 2008

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6564 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fosterskador och
kromosomavvikelser 2006

Birth defects 2006

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälsa och sjukdomar
Fosterskador och kromosomavvikelser 2006

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Diseases
Birth defects 2006

Information: Birgitta Ollars Tfn 075-247 31 23
Göran Annerén Tfn 018-611 59 42

Tidigare publicering:
Tidigareårsrapporter från registret för övervakning av fosterskador (före detta missbildningsregistret) har getts ut inom serien STATISTIK sedan år 2000. Tidigare publicerades statistiken utan serietillhörighet. Från och med år 2003 ingår årsrapporten i Sveriges officiella statistik (SOS) och ges ut inom serien STATISTIK – HÄLSA OCH SJUKDOMAR.

Previous publication:
Previous annual reports fromthe Swedish Birth Defects Registry (previously the Swedish Registry of Congenital Malformations) belong to the series STATISTICS since in 2000. From the annual report in 2003 the report belong to the series STATISTICS – HEALTH AND DISEASES, which is part of the Official Statistics of Sweden.

Denna rapport bygger på uppgifter från registret för övervakning av fosterskador:http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/Missbildningar/missbildning.htm

|ISBN |978-91-85483-78-5 |
|Artikelnr |2007-42-14 |
| |
| |
|Publicerad |www.socialstyrelsen.se, 14 december 2007|

Förord

Denna publikation presenterar statistik över fosterskador och kromosom-avvikelser hos nyfödda barn under perioden 1973–2006, samt hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador under 1999–2006. Statistiken ingår sedan 2003 i Sveriges officiella statistik. Den produceras dels för att studera och belysa långtidsförändringar iförekomsten av specifika fosterskador och kromosomavvikelser och dels för att övervaka förekomsten av fosterskador och kromosomavvikelser i landet. Detta för att så snabbt som möjligt kunna upptäcka en eventuell ökning som kan vara orsakad av yttre faktorer.
Statistiken har sammanställts och kommenterats av Birgitta Ollars och professor Göran Annerén vid Epidemiologiskt Centrum (EpC),Socialstyrelsen.

Stockholm i december 2007

Birgitta Stegmayr
Chef för Registerenheten, EpC
Socialstyrelsen

Innehåll

Förord 3

Tabell- och diagramförteckning 5

Sammanfattning 6

Summary 7

Bakgrund 8

Använda begrepp 9

Material och metod 10

Insamling och bearbetning 10

Tillförlitlighet och bortfall 10

Rapporterat till Registret för övervakning av fosterskador2006 11

Diagnosfördelning 12

Neuralrörsdefekter (NTD) 12

Läpp-, käk-, gomspalter 12

Medfödda hjärtfel 12

Hypospadi 13

Diafragma- och bukväggsbråck 13

Njuragenesi 13

Magtarmdefekter 14

Multipla defekter 14

Downs syndrom och andra kromosomavvikelser 14

Ordlista List of terms 16

Teckenförklaring 21

Diagram 22

Tabeller 25

Bilaga 35Tabell- och diagramförteckning

|Diagram | |Diagrams |
|1 |Födda barn med medfödda fosterskador | |1 |Newborn children with congenital defects reported in |
| |rapporterade under 1973–2006. För 1999–2006 | | |1973–2006. During the period 1999–2006 the total|
| |anges totalt antal fosterskador (födda barn och | | |number of defects are presented (newborn children and|
| |graviditeter avbrutna p.g.a. fosterskada). | | |terminated pregnancies because of congenital |
| | | | |defects). |
| |...
tracking img