Arte arabe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (836 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història de l’Art

3) Defineix:
-Mesquita: una mesquita és un edifici on es reuneixen els fidels musulmans per la pregària comunitària, si bé no és l'únic lloc possible per pregar. Una mesquitasegueix un pla arquitectònic, a priori molt simple, que remunta a la primera mesquita a Medina.
-Al-Andalus: és el territori de la Península Ibèrica que restà sota poder musulmà durant l'edat mitjana,entre els anys 711 i 1492.
-Hàram: és un mot àrab que té dos significats: "sagrat" i "prohibit"
-Maqsura: és un recinte reservat on se situa el califa (és el títol que designava la màxima autoritatde l’islam, tant a nivell espiritual com polític) o l’imam durant les oracions públiques.
-Mocàrab: és un element arquitectònic decoratiu a base de prismes juxtaposats (un al costat de l'altre) ipenjants que semblen estalactites soltes o arraïmades. Acostumen a disposar-se revestint les cúpules o l’ intradós dels arcs.
-Guixeria: obra decorativa feta amb guix i normalment aplicada al mur.
-Arcpolilobulat: reben aquesta denominació tots els que tenen un nombre de lòbuls igual o superior a 5.
-Mihrab: és el nínxol que marca en les mesquites el lloc cap on han de mirar els qui resen i tambéalberga l'Alcorà. El mihrab està en el mur de l'alquibla, el qual està orientat normalment cap a la Meca.
-Ornamentació arabesca: és un motiu artístic ornamental molt desenvolupat en l'art islàmicque s'utilitza normalment en els edificis. Sol estar format per sanefes que recorden motius vegetals (fulles i flors sobretot). Per les seves formes corbes, a vegades inclouen cites de l'Alcorà entreels dibuixos. El seu nom ve perquè recorda la cal•ligrafia àrab i aquest poble el va utilitzar molt a les seves construccions medievals. El seu origen, però, és anterior, ja que es poden trobararabescos als temples assiris.
-Arc cec: l'arc cec és un arc aplicat sobre un mur amb finalitats ornamentals. És un element arquitectònic molt usat en l'arquitectura romànica, tants als murs laterals com...
tracking img