Arte gotico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1165 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIS DE L’ART GÒTIC
1. Context socio-històric.
Al segle XII, feudalisme, religió i monarquia van marcar les pautes d’una societat que, gràcies al creixement demogràfic i al perfeccionament dels mètodes agrícoles i comercials, va iniciar un període d’expansió amb un objectiu clarament unificador i universalista. Aquest procés de creixement i de millora va acabar al llarg del segle XIII,que fou un període de prosperitat econòmica i comercial que va permetre la puixança dels burgs i de les ciutats, aixi com el sorgiment d’una nova classe social, la burgesia, el poder de la qual va arribar precedit de l’enriquiment mercantil. Aquest nou grup social d’influència urbana va facilitar que la cultura, que fins aleshores havia estat dominada i controlada pels monestirs rurals, passés amans dels ordes mendicants de les ciutats. Aquestes ordes van fer escoles i, més endavant, universitats, que van esdevenir grans centres d’ensenyament intel·lectual, artístic i cultural d’Europa.
L’expansió econòmica dels segles anteriors es va veure interrompuda sobtadament a mitjan del segle XIV pel que anomenem crisi de la Baixa Edat Mitjana. La fam, les guerres i les epidèmies (Pesta Negradel 1348) van significar el daltabaix demogràfic i econòmic de les ciutats europees. Aquest canvi va afectar també al fenomen religiós que va veure com el seu vessant espiritual i intangible era substituït per una religió més sentimental i humana, amb un réflex molt evident en la creació artística escultòrica i pictòrica.
Paral·lelament, es va iniciar un nou corrent de pensament: l’Humanisme, queva donar lloc a una visió del món basada, sobretot, en l’experiència individual de l’esser humà i en la reflexió crítica, dos dels pilars fonamentals damunt els quals es va edificar l’època renaixentista.

2. Carácterístiques generals de l’arquitectura.
-  Ús d’arcs apuntats o ogivals i voltes de creueria que aporten verticalitat i gran alçada dels edificis.
- Arcbotants i contraforts percontrarestar les càrregues de les voltes.
- Murs recoberts de vitralls policromats que aporten lluminositat i creen un ambient d’espiritualitat
- Les esglésies que es van construir eren mes altes, mes gran i mes il·luminades, amb les capçaleres desenvolupades. 

3. Carácterístiques generals de l’escultura.
- Escultures lligades a l’arquitectura , principalment a les portalades.
- Esculturesrealistes, naturalistes i humanitzades contraposades al simbolisme romànic.
- Figures esveltes, més expressives i dinàmiques que les romàniques
- La temàtica sempre es religiosa.

4. Carácterístiques generals de la pintura.
Predomina la pintura sobre taula, amb una temàtica preferentment religiosa , però també profana.
Es distingeixen tres estils:
Estil Italogòtic: (s.XIII) Predominidels colors brillants, daurats. Figures naturals, rostres idealitzats d’influència bizantina. Es creen escenes amb sentit narratiu. Intents de crear perspectives amb la incorporació de paisatges i elements arquitectònics. Figures amb volums gràcies als colors.
Estil Gòtic Flamenc: Domini de la perspectiva lineal per crear diferents plànols. Figures naturals, retrats realistes, gran detallisme. Gustper les escenes quotidianes. Utilització d’elements simbòlics.
Gotic Internacional: Pintura gòtica catalana que rep les influències del gòtic internacional i per tant té les mateixes característiques del gòtic flamenc.

5. Analitza l’obra:
Fes una anàlisi d’aquesta obra seguint la pauta que tens a continuació:
-Fitxa técnica
Títol: Santa Maria del Mar.
Autors: Berenguer de Montagut iRamon Despuig.
Cronologia: 1329-1383.
Estil: gòtic.
Tipologia: església.
Materials: pedra i vidre.
Localització: Barcelona.

-Descripció formal
Elements estructurals: Santa María del Mar presenta un aspecto robust amb predomini de línies hortizontanls. La predomini de línies horitzontals. La volumentaria exterior s’estructura en tres nivells superposats que es corresponen amb les capelles,...
tracking img