Arte griega

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (955 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIDADE IV: A ARTE GREGA:
A arte é a expresión da realidade ou do imaxinado segundo a visión persoal do artista, manifestada mediante recursos arquitectónicos, pictóricos, lingüísticos e musicais.Tamén reflicte a época ou situación social do artista.
A arte grega presenta as seguintes características:
1-Antropocentrismo: ten como centro de interese o ser humano.
2-Harmonía e beleza: busca aharmonía nas proporcións e a simplicidade e beleza das formas.
3-Subordinación ós intereses das pólis: crease para satisfacer as necesidades tanto individuais como colectivas dos cidadáns da pólis.4-Relixiosidade: expresa dalgún xeito a relación cós deuses.
I-OS COMEZOS DA ARTE GREGA:
1-A arte minoica ou cretense (2000-1400 A de Xto):
Desenvolveuse en Creta. En arquitectura destaca polaconstrucción de grandes pazos, con elementos como un patio central de forma rectangular, numerosas habitacións, zona de almacéns, etc. As columnas eran vermellas. Conservamos restos do de Cnossos, Festose Haxia Tríada.
Polo que respecta á pintura, os minoicos crearon pinturas ó fresco para decora-los muros, caracterizadas pola fina execución e pola viveza das cores. Os temas representados eranfestas de touros, esceas da vida cotiá, motivos vexetais, etc. Unha das pezas máis famosas é o Príncipe dos lirios.
No campo da escultura, destacan as figuras de sacerdotisas ou deusas vestidas con saiasen forma de campá, con cintura estreita egrandes peitos que levan serpes nas mans.
2-A arte micénica (1600-1400 A de Xto):
Moi influído polo cretense, xurdiú no continente e os núcleos principaisforon Micenas e Tirinto. As creación que presenta son as propias dunha sociedade guerreira. Son características desta civilización as grandes fortalezas, cun pazo no centro. A parte principal do pazoera o mégaron, sala rectangular con columnas, precedida dunha antecámara e un pórtico. Tamén destacan as tumbas de corredor, de entre as que destaca a de Agamenón, tamén coñecida como Tesouro de...
tracking img