Arte griego

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5730 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GRECIA
Contexto físico:
A Grecia antiga coincide aproximadamente co actual territorio grego e engadindo as costas exeas de Asia Menor, as do sur de Italia e a illa de Sicilia (Magna Grecia). A arte e a cultura gregas difundíronse por todo o Mediterráneo occidental grazas a expansión comercial.

Contexto histórico:
No 1000 a.C. é invadida por uns pobos, os Dorios, que destruen o imperiomicénico. Entre os séculos XI e VIII a.C. aparecen as polis. A partir de entonces iníciase un proceso de expansión polo Mediterráneo fundando colonias por todo o Mediterráneo (África, sur de Italia e Francia, leste de España). Entre os séculos V e IV a.C. dase o máximo apoxeo cultural e político: Atenas e Esparta son as principais cidades, a primeria representa un modelo democrático e a segunda unEstado militar. Neste período desenvólvense as guerras médicas (contra os persas) e as do Peloponeso. Desde o século IV a.C. as polis están controladas polo Imperio Macedónico (Queronea 338 a.C.). Alexandre Magno extende a civilización e cultura grega por todo o mundo antigo, chegando ata Mesopotamia e India. O fin das polis dase coa conquista de Grecia polos romanos no 146 e pasa a ser unha simpleprovincia.

Polis:
Cidades-estado, cada unha era independente e tiña cada unha o seu propio sistema de goberno.

Elementos da polis:
Distínguense varios espacios perfectamente configurados: - Territorio circundante coas aldeas. - Acrópole: zona da polis máis alta e fortificada destinada a albergar edificios sagrados (templos). - Ágora: praza pública, imprescindible para que se desenvolva acidade. Hai dous tipos, unha como espacio administrativo e de reunión do pobo nas grandes solemnidades, a outra e o lugar de comercio e dos negocios. Poden ter unha disposición regular ou irregular. - Stoá: espacio cuberto que da protección a xente reunida, nela atópanse os comercios. - Ximnasio e palestra: lugares para o exercicio físico e tamén escolas de loita; buleuterio e eclesiasterio. - Teatro,Odeón, hipódromo: edificios de carácter lúdico o recreativo.

Hipódamo de Mileto: encargado de planificar a nova cidade de Mileto despois de que fora destruida polos persas.
Trazado ortogonal, rúas rectiliñas cruzándose en ángulo recto. Plantexamento revolucionario con un gran peso na historia.

ARTE GREGO:
Contexto cronolóxico:
Inclúe todas as manifestacións ligadas a civilización daGrecia Antiga dende mediados do século X a.C. ata finais do século I a.C. (conquista de Roma).

Periodización (etapas):
Entre o 2000-1400 a.C. nace en Creta unha cultura e arte que se coñecen como Minoica. A illa esta situada nunha encrucillada de rotas marítimas e dominou as principais vías comerciais do Mediterráneo. No período do Bronce Medio tivo lugar unha invasión do continente por parte deindoeuropeos (aqueos) os que actualmente se consideran como os primeros gregos. Desenvolven unha cultura e arte propias coñecida como micénica entre os anos 1600-1100 a.C. Os “pobos do mar” (dorios) invaden o mundo micénico e comeza a “Idade Escura”. Decadencia nas artes e a recuperación comeza a mediados do século VII a.C. Coa chamada época arcaica, período no que florece a economía baseada nocomercio e nacen as polis. Esta etapa remata no V a.C. coas guerras médicas. O período clásico está marcado polos enfrontamentos entre gregos e persas e a fin da guerra do Peloponeso. O século IV a.C. será un momento de cambio e novas experiencias nas artes que levarán o Helenismo. - Arcaico: s. VII a.C. - V a.C. (fin das guerras médicas). Expansión polo Mediterráneo, establecemento das ordesarquitectónicas. - Clásico: V a.C. - IV a.C. (morre Alexandre Magno). Etapa de maior explendor e orixinalidade. - Helenístico: IV a.C. - I a.C. (conquista romana). Apertura as influencias orientais.

ARQUITECTURA:
O templo grego:
Edificio máis característico da arquitectura grega, son reflexo dunha relixión común a todas as polis. Estaban concebidos para ser vistos desde fóra, a súa función...
tracking img