Arte paleocristiano (catalán)

Páginas: 5 (1034 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2010
1- Qué s'anomena art paleocristià? En quins segles es va desenvolupar?

S'anomena art paleocristià aquell que ha estat produït per cristians, o fins i tot sota un patrocini cristià. Aquest art, es va desenvolupar durant els anys 200 i 500.

2- Per què es diu que l'art paleocristià és simbòlic? Quina és la finalitat d'aquest art?

L'art paleocristià és simbòlic perqué explica les sevescreences a través dels símbols heredats de diferents cultures.

La finalitat en que s'ha fet aquest art és didàctica i pedagòstica. Actua com un pont entre dues cultures diferents: la clàssica i la romana, ja que adopta símbols i elements extrets de la mitologia romana i els dota d'una significació renovada.

3- Quins temes tracten els artistes paleocristians?

La temàtica principal d'aquest artsón les escenes de l'antic testament i del nou testament.

4- En relació als documents gràfics presentats, descriu els elements artístics que podem trobar en una catacumba i explica el significat de casa un dels símbols.

Les pintures tenen una finalitat padegòstica per iniciar els nous creients. Altres pensen que simplement pretén mantenir la flama del pas de Fill de Déu pel món. Són obresd'escassa qualitat tècnica fetes per aficinats, però de gran importància històrica, ja que són les primeres de l'art cristià.

-El bon pastor: Figura del Bon Pastor amb un anyell a la esquena i altres dos als seus peus, així com dos arbres als costats. Aquesta figura presideix tot el desenvolupament de les imatges cristianes de la cúpula i té la relació directa amb el grup central de caçadors.Els primers simbolismes que pots trobar a una catacumba són:

-L'alfa i l'Omega: principi i fi de l'univers.

-El Crismó: X i P solapades són les primeres lletres de Crist.

-El peix: Ictus són les sigles de Iesus Christus Teos Uios Soter: Jesucrist fill de Déu Salvador.

-El pa i el vi: És la sang i el cos de Déu.

Què és la basílica cristiana? I un baptisteri? Explica la sevadecoració.

Una basílica és una estructura arquitectònica d'origen romà. A mesura que avança el temps serà la planta que adoptaran els edificis religiosos cristians de l'època paleocristiana (última fase de l'art antic). La planta basilical està formada per una nau central, més gran que les laterals, tant d'amplada com d'alçada. Està composta de 3 o 5 naus. A la nau central s'hi poden obrir galeriesde finestres. El sostre solia ser un sostre de fusta pla, però això evoluciona i es construeix en pedra. Té els 2 costats curts plans. A la llarga aquests costats es modificarán i s'afegirà un hexedra semicircular a un dels costats. Té un caràcter assembleari de la litúrgia cristiana i al fet que aquesta mena d'espais permet acollir grans quantitats de persones i estableix la jerarquia que se liescau, amb els fidels distribuïts a la nau (o a les naus) i qui presideix la cerimònia a l'absis.

El baptisteri és la part de la basíl·lica, generalment de planta circular, on es responia a les necessitat litúrgiques de l'administració del baptisme.

La seva deocració escultòrica i pintòrica va continuar la tradució hebraica, que prohibia la representació de la divinitat. Per això, no s'hiprodueix la figura de Jesús però si característiques de la seva personalitat o fins i tot aspectes de la seva missió. La imatge del Bon Pastor intenta vehicular aquesta idea: Jesús, el seu salvador, és el bon pastor que té cuida del seu ramat.

6- Busca imatges de l'art paleocristià i fes-ne una breu descripció. (5)


"Jo sóc l'Alfa i l'Omega, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el quive, el Déu de l'Univers"
(Apocalipsi 1, 8)


La paraula “peix” en grec ίχθύς es pot llegir com un acròstic format per les inicials següents: Iesus Christus Teos Uios Soter: Jesucrist fill de Déu Salvador.


La imatge del Bon Pastor, única escultura paleocristiana exempta, és una adaptació del moscòfor grec.

Dos genets dirigeixen dos cérvoles i un cèrvol cap a una xarxa. El primer...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arte paleocristiano
  • Arte paleocristiano
  • Arte Paleocristiano
  • Arte paleocristiano
  • arte paleocristiano
  • Arte paleocristiano
  • Arte paleocristiano
  • El Arte Paleocristiano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS