Arte romano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (900 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Característiques pròpies de l’art romà. -Caràcter eclèctic: els romans assimilen moltes influències dels pobles conquerits i, al mateix temps, elaboren una cultura pròpia que, en certa manera, donàuniformitat al món romanitzat. -La religió romana va assimilar influències de diverses cultures: del món grec la mitologia i divinitats, del món etrusc el culte privat als avantpassats. -Els romansposseeixen una extraordinària capacitat per resoldre els problemes constructius, urbanístics i representatius amb una gran qualitat tècnica i una gran varietat de tècniques i materials. En aquest sentit,l’arquitectura romana és clarament superior a la grega. -A l’art romà hi ha molt poca elaboració teòrica, poques obres responen a programes estètics generals. Es preocupen per la resolució deproblemes concrets. -És bàsicament una cultura urbana. Les ciutats són grans nuclis connectats per una gran xarxa viària. -A les arts plàstiques hi ha una clara tendència al realisme i a la plasmació decoses concretes i quotidianes, que es manifesta especialment en el retrat. -A Roma l’artista com a individualitat no té importància. Els artistes moltes vegades eren esclaus o lliberts i era més importantla tasca del taller que no pas la de l’individu. Fins i tot hi ha una certa industrialització de l’art. -A l’època imperial l’art es converteix en un mitjà més de representació i glorificació delpoder. És, per tant, un art propagandístic, que era bàsic per a la cohesió d’un imperi tan extens i divers. -L’art romà ha estat fonamental en la formació de la cultura estètica occidental. La imatgedel classicisme que admiraven els renaixentistes era la imatge de Roma, no la de Grècia , i el coneixement de l’art grec era mitjançant còpies romanes.

Jurament dels uracis / autor: david jarkeslons/ clients: lluis 16 / data: 1784 / estil: neoclasisisme frances/ ubik org: salo paris/ obik actu: museu de laure a paris/ descrip: teknica: oli/ dimensions: tela de 3.30 * 4.25/ breu descrip: veiem...
tracking img