Arte

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (516 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
NOM: Joan LLano

1. Comenta la imatge següent: els diferents apartats de l’esquema s’han declassificar (a, b, c...etc) i remarcar-los en negreta.

EL DUBTE DE L’APÒSTOL SANT TOMÀS. CLAUSTRE ROMÀNIC DEL MONESTIR DE SILOS. BURGOS. ESPAÑA.

Tema: Veure evangeli de St. JOAN Capítol 20, versicle24 i ss.

COMENTARI

 

1. Identificació

A) Nom i localització en el temps i l’espai: La següent escultura és anomenada El dubte de l’apòstol de Sant Tomàs, avui en dia eslocalitza a Burgos, al claustre romànic del monestir de Silos.

B) Tipus d’escultura: Veiem la façana d’un pilar, on hi ha esculpit un baix relleu.

C) Context històric: Aquesta escultura va serconstruïda en una societat classista, formada per estaments i absolutista. Es creia en la teologia, on Déu era el centre del món i tot el que passava s’explicava a través de Déu. l’església era unainstitució amb un gran poder sobre tota la població.

2. Anàlisi Formal

La tècnica que es va fer servir per construir aquesta arquitectura va ser la talla, és una escultura d’ un baix relleu, jaque hi ha poca profunditat, la textura que ens mostra es llisa. L’escultura, ens representa a Jesús amb els 12 apòstols, la perspectiva jeràrquica va enfocada cap a Jesús, ja que tots el miren i és lafigura més important. Els espais buits són pràcticament inexistents, en trobaríem en la separació de l’arc de mig punt i els apòstols, la llum és veu en la imatge que entra per la part dreta de lapilastra ja que les ombres es veuen en la part esquerra. Les figures d’aquesta escultura son hieràtiques, les barbes i els cabells i els ulls ametllats són geomètrics i no mostren expressivitat, tot ique un apòstol, Tomàs si que mostra una expressivitat en un gest tocant a Jesús i aquest està fen un gest amb el braç. L’escultura està feta en un sol bloc, és possible que abans hagués estat...
tracking img