Articulo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (665 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TRAMA DE LECTURA |REFERÈNCIES PER L’ESTRUCTURACIÓ DEL TEXT | |
| |Cal habilitat en lapercepció per aconseguir eficàcia esportiva. |
|L’eficàcia esportiva requereix tant d’una execució precisa del moviment com d’una habilitat en la ||
|percepció. ||
|| |
|El rendiment exitós en un esport requereix d’una destresa perceptiva així comd’una execució precisa del| |
|moviment.| |
||El funcionament del sistema perceptiu visual funciona en cadena partint d’uns primers moviments sacàdics|
|habilitats visuals són mesures decoordinació neuromuscular que ens permeten captar no solament la |com a part de la visió perifèrica de menys qualitat però més quantitat durant els quals l’experiència |
|magnitud de la imatge,sinó també la seva qualitat. |perceptiva “atenta” és mínima, aquests moviments serveixen per realitzar les fixacions sobre un estímul |
|...
tracking img