Artropodos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2256 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera

Himenopters

Segon parell d’ales més petit que el primer. Presenten UNDUS per agarrar-se al primer. El primer parell de apèndixs bucals és mastegador. La nerviació alar és reduida. Tenen les quatre ales membranos. S.O. Apocrita S.O. Symphyta No tenen cintura i tenen 3 tagmes: cap, tòrax i abdomen.Tenen un estrangulament o cintura, que es diu peciol. Tenen 3 tagmes: cap, mesosoma (3segments del tòtax més 1 del abdomen) i metasoma. Aculeata

Parasitica

Son paràtits de altres No parasitoids. Les artròpodes. La femella té femelles tenen modificat el ovopositor. ovopositor en un fibló o agulló que piquen

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

OrdreHimenòptera S.O. Symphita Familia Tenthredinidae

Familia Tenthredinidae

Antenes insertes en la part frontal. Amb una sola cel·la marginal. Primer parell de tibies amb dos esperons llargs, pero mai la segona i tercera. Labre visible. Antenes amb 9 segments.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Parasitica FamiliaGasteruptionidae

Familia Gasteruptionidae

Abdomen molt més llarg que ample implantat en la part més elevada del segment mitjà.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Parasitica Familia Ichneumonidae

Familia Ichneumonidae

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O.Apocrita Parasitica Familia Braconidae

Familia Braconidae

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Formicidae

Familia Formicidae

Antenes amb colze i primer segment abdominal esquamiforme.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. ApocritaAculeats Familia Mutilidae

Familia Mutilidae

Antenes i abdomen diferents. Cos proveits de nombrosos pèls.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Chrysidae

Familia Chrysidae

Presenten coloració metàlica, incloent-hi el abdòmen

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció NeopteraOrdre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Apoideus

Familia Apoideus

Pronot lluny de les tégules. Tòrax amb pèls plomosos. Metàmers anteriors grans i gruixuts.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Sphecidae

Familia Sphecidae

Pronot lluny de les tègules. Tòrax mai proveit de pèlsplomosos. Metàmers posteriors no inflats.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Scoliidae

Familia Scoliidae

Quart distal o més de les ales estriat.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Pompilidae

Familia PompilidaeCos gairabé desproveit de pèls. Potes llargues i sovint proveïdes de llargs espolons. Antenes un cop morts sovint replegades en espiral.

Mesopleura amb solc transversal (es veu lateralment)

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Eumenidae

Familia Eumenidae

Tibies del segon parell de potes amb unaespina. Ungles dels tarses bífides.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Polistidae

Familia Polistidae

Abdomen estret a la base. Antenes més o menys taronjades.

Practica 7. Hexàpodes Classe Insecta Subclasse Pterygota Secció Neoptera

Ordre Himenòptera S.O. Apocrita Aculeats Familia Vespidae...
tracking img