Asasq

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (556 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEXT ARGUMENTATIU

Entenem l’avortament com la interrupció del desenvolupament del fetus durant l’embaràs. D’aquesta manera existeixen dos tipus d’avortament; l’espontani, que prové de causesovulars o maternes (natural) i l’induït, per causes mèdiques.

En aquest text, em limitaré a comentar l’avortament de caire voluntari, ja que ha estat força polèmic en aquest darrer any com aconseqüència de diverses manifestacions que han tingut lloc a importants ciutats d’Espanya, entre les quals trobem Barcelona.

Segons diverses fonts (El País, La Vanguardia, etc), aquest mateix any la GuàrdiaCivil ha imputat a noranta nou dones per un delicte d’avortament il·legal, ja que no es trobaven dins de les tres circumstàncies que la llei orgànica 10/1995 de l’article 417 bis tipifica; que siguinecessari per evitar un greu perill per a la salut física o psíquica de la mare, que sigui conseqüència d’una violació (fins a dotze setmanes i quan hi hagi denúncia) o finalment que es prevegi que elfetus pugui néixer amb algun tipus de problema físic o psíquic .Personalment crec que s’hauria de renovar la llei referent a l’avortament i que aquest no fos considerat un delicte fora de lescircumstàncies esmentades anteriorment. El GIRE (Grup d’informació de reproducció escollida ) és una organització amb seu a Mèxic que es dedica a recopilar dades i informació sobre la reproducció per realitzardiverses estudis, xerrades, campanyes, etc. Tal com ens mostra una estadística realitzada per aquesta organització, a 54 països del món, està permès avortar sense cap mena de restricció. A 72 estàpermès avortar per salvar la vida de la dona. A 14 està permès per raons socioeconòmiqes. A 33, per raons que facin perillar la salut física. A 20 està permès per raons de salut mental i finalment només ados països del món està totalment prohibit.

Hauria de ser un dret per a la dona escollir si vol avortar sempre que estigui dins d’uns límits de temps racionals. Em sembla desmesurat que en...
tracking img