Asdfg

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (650 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Sunao ni Naru hodo wonderful world
Subete no oseki wo utsushi dasu sora
Suiko mare souna iro
Mezameta yoseita shigau
Isana michi no sutorii
Tobidatsutoritachiwa ryokaize no mukoue
Tabutaru to nichio matotte jiyuusono mono
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Yokan dake wo dayorini kizamu heartbeat
Shanpagouru donisomaru ureru no naka
Harashide dakedashita dressy day
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Sunao ni Naru hodo wonderful world
Subete no oseki wo utsushi dasu sora
Suiko mare souna iro
Mezameta yoseita shigau
Isana michi nosutorii
Tobidatsu toritachiwa ryokaize no mukoue
Tabutaru to nichio matotte jiyuusono mono
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Yokan dake wo dayorini kizamu heartbeat
Shanpagouru donisomaru ureru nonaka
Harashide dake dashita dressy day
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Sunao ni Naru hodo wonderful world
Subete no oseki wo utsushi dasu sora
Suiko mare souna iro
Mezameta yoseita shigauIsana michi no sutorii
Tobidatsu toritachiwa ryokaize no mukoue
Tabutaru to nichio matotte jiyuusono mono
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Yokan dake wo dayorini kizamu heartbeat
Shanpagourudonisomaru ureru no naka
Harashide dake dashita dressy day
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Sunao ni Naru hodo wonderful world
Subete no oseki wo utsushi dasu sora
Suiko mare souna iroMezameta yoseita shigau
Isana michi no sutorii
Tobidatsu toritachiwa ryokaize no mukoue
Tabutaru to nichio matotte jiyuusono mono
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Yokan dake wo dayorini kizamuheartbeat
Shanpagouru donisomaru ureru no naka
Harashide dake dashita dressy day
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Sunao ni Naru hodo wonderful world
Subete no oseki wo utsushi dasu sora
Suikomare souna iro
Mezameta yoseita shigau
Isana michi no sutorii
Tobidatsu toritachiwa ryokaize no mukoue
Tabutaru to nichio matotte jiyuusono mono
Tenmade todoke kono yume no ibuki yo
Yokan dake...
tracking img