Asdfghjkl

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 29 (7138 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex
Pàgina
Introducció...........................................................................................................2
Què són les drogues............................................................................................3
Tipus dedrogues..............................................................................................3/9
Organigrama......................................................................................................10
Organitzacions i programes per a la prevenció de drogues
* Ministeri de Sanitat.............................................................................11/12
* AcciónFamiliar...................................................................................12/14
* Parlem de drogues..................................................................................15
* Entrevista a Rafa Moreno..................................................................16/17
Organització per a la rehabilitació: Projecte Home
*Tractaments.......................................................................................18/20
* Àrees transversals..................................................................................21
* Entrevista a Jose Angel Mayo............................................................22/24
Conclusió......................................................................................................25/27Bibliografia....................................................................................................28/29
Glossari..............................................................................................................30

Introducció

Drogues, prevenció i rehabilitació és el nom del nostre treball realitzat durant aquest curs. Aquest treball esta dividit en tres grans blocs, moltdiferents però que tenen un element en comú, les drogues. En un primer bloc, es vol demostrar de manera objectiva, la descripció dels diferents tipus de drogues existents a l’actualitat.
Un segon bloc anomenat prevenció, realitzat per aportar a la societat uns coneixements sobre aquestes substàncies, semblant a la nostra primera part del treball però també consells per no caure en les “trampes” deles empreses a través de campanyes publicitàries, la comunicació amb especialistes…Explicarem organitzacions i els seus respectius projectes, com el cas d’Accion Familiar, que té entre altres, el projecte El Reto de la Libertad, amb la col·laboració d’un dels membres del projecte, com és Rafa Moreno, uns dels educadors preventius de l’organització, facilitant-nos informació sobre aquesta, a mésd’acceptar la nostra proposta per realitzar-li una entrevista, així obtindríem una testimoni directe del funcionament del projecte, a més de la seva valoració personal.
I per últim un tercer bloc, anomenat rehabilitació, que ens hem centrat en una de les organitzacions potser més conegudes a nivell nacional, Projecte Home, una ONG reconeguda pel seu sacrifici i lluita per la sortida de les droguesdels seus usuaris. Explicarem els diferents tractaments que reben, segons l’addicció al qual està sotmesos, ja que cadascun dels drogoaddictes són diferents. A més a més explicarem els ajuts que rep Projecte Home en quant a la seva economia, i finalitzarem amb l’entrevista realitzada a un dels testimonis directes de Projecte Home, Jose Angel Mayo, un jove ex addicte al cànnabis que ens va acceptarla proposta de realitzar-li una entrevista per poguer sentir, relativament la seva vivència durant el seu període de rehabilitació a Projecte Home.

Què son les drogues?

Les drogues es defineixen com les substàncies que actuen sobre el sistema nerviós central i provoquen una sèrie de canvis físics i psicològics o una percepció diferent de la realitat. Són substàncies químiques vegetals o...
tracking img