Asesa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3765 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ASFALTOS ESPAÑOLES, S.A (ASESA)


ASFALTOS ESPAÑOLES, S.A (ASESA)


CRISTINA LEÓN CASABLANCA

QUIMICA INDUSTRIAL

2010-2011
CRISTINA LEÓN CASABLANCA

QUIMICA INDUSTRIAL

2010-2011

ÍNDEX

1. Resum de l’informe ....................................................................................... 3
2. Asfaltos espanyoles, S.A (ASESA).............................................................. 4
3.1. Empresa ................................................................................................. 4
3. Aspectes tècnics ........................................................................................... 4
4.2. Diagrama de flux d’una refineria ............................................................ 54.3. Processos i equipaments ....................................................................... 7
4.4.1. Destil·lació primària o atmosfèrica ............................................... 7
4.4.2. Destil·lació de buit ........................................................................ 8
4.4.3. Refinat.......................................................................................... 9
4.4.4. Oxidació de l’asfalt ..................................................................... 10
4.4.5. Altres processos i equipaments .................................................. 11
4.4. Emmagatzematge ................................................................................ 12
4.5. Càrrega i descàrrega........................................................................... 12
4.6. Seguretat industrial i laboral................................................................ 13
4.7.6. Resultats ..................................................................................... 14
4.7. Gestió mediambiental.......................................................................... 14
4.8. Medi ambient atmosfèric ...................................................................... 15
4.9.7. Emissions ................................................................................... 15
4.9.8. Immissions .................................................................................. 16
4.9. Medi ambient hídric.............................................................................. 16
4.10.9. Controls ...................................................................................... 16
4.10. Residus ................................................................................................ 16
4.11. Qualitat.............................................................................................. 17
4. Opinió personal .......................................................................................... 18
5. Bibliografia .................................................................................................. 19
6.12.

1.- RESUM DE L’INFORME

Asfaltos espanyoles S.A, (ASESA) és una empresa ubicada a Tarragona, que es dedicaprincipalment al refinatge del cru de petroli amb l’objectiu d’obtenir betum asfàltic.
Les principals operacions que es duen a terme per fer aquest refinat del cru de petroli són la destil·lació primari o atmosfèrica, la destil·lació al buit, el refinat del cru i l’oxidació de l’asfalt.
En aquest procés de refinat del cru de petroli a part del betum asfàltic també s’extreuen fraccions de lleugers,aquestes s’aniran emmagatzemant en els diferents tancs ja que ASESA en aquests moment no les utilitza, i seran enviades a CEPSA i REPSOL. ASESA està fent una inversió per poder treure un bon rendiment a aquestes fraccions dins la mateixa planta.
Finalment s’aconsegueix un betum asfàltic que és emmagatzemat en tancs de sostre fix per després ser reexpedit a través de canonades als camions cisterna o...
tracking img