Assaig a la flama

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ASSAIG A LA FLAMA
Objectiu: Volem observar diferents colors de la llum que emeten diferents elements, i observar-ne els espectres d’emissió a través d’un espectroscopi, i comparar aquests espectresamb el que emet una làmpada d’incandescència.
Fonament teòric: Quan posem metalls alcalins o alcalinoterris o els seus compostos a la flama d’un fogonet, emeten llums de colors diferents,característics de cada metall. Aquest procediment s’anomena ‘’assaig a la flama’’. Aquest fenomen és aplicable als focs artificials. Nosaltres ho observarem a ull nu, però també es podria fer amb un espectroscopiper tal d’identificar cada metall a partir del seu espectre d’emissió. La majoria de substàncies que utilitzarem seran clorurs, ja que es vaporitzen amb més facilitat.
Material:
* Fogonet
*Filaments de nicrom amb mànec
* Vidres de rellotge (un per a cada mostra i per posar-hi aigua)
* Substàncies: Clorur de bari, clorur de liti, clorur de calci, clorur de coure (II) dihidratati àcid bòric.
Procediment:
1- Per començar prepararem les substàncies per tenir-les a punt: Posarem una petita quantitat de cada substància a un vidre de rellotge. A part, davant de cadasubstància hi haurà un altre vidre de rellotge amb aigua per tal de mullar el filament de nicrom abans d’agafar la mostra. En total caldran 10 vidres de rellotge.
2- Ara prepararem el filament de nicromfent-li un petit llaç a l’extrem per així agafar millor la substància.
3- Seguidament mullem el filament de nicrom en l’aigua, posteriorment agafem una mica de substància i posem el filament denicrom a la flama del fogonet. Observarem que cada substància emet un color diferent, i per tant, característic.
4- Repetim el procés amb totes les mostres i anotem el color que produeix cadasubstància.

Resultats
SUBSTÀNCIA | COLOR QUE EMET |
Clorur de bari | Groc/Verd |
Clorur de liti | Vermell |
Clorur de calci | Taronja |
Clorur de coure (II) dihidratat | Vermell/Blau/Lila |...
tracking img