Astroc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic] VS. [pic]

INDEX

1-INTRODUCCIÓ................................................................ Pàg 2

2- DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ.................................. Pàg3

2.1- ASPECTES GENERALS...........................................Pàg3

2.2- CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES.................Pàg7

2.3-COMPARACIÓ .........................................................Pàg8

3- ANÀLISI EMPRESARIS.....................................................Pàg8

3.1- COMPARACIÓ ......................................................... Pàg9

4- ANALISI DEL ENTORN I DE LA RSC...................................Pàg9

4.1- ANÀLISIPEST............................................................Pàg9

4.2- ANÀLISI DE L’ENTORN COMPETITIU...............Pàg11

4.3- RSC................................................................................Pàg11

5- DESCRIPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE L’EMPRESA
DESDE EL SEU ORIGE...............................................................Pàg12

5.1- COMPARACIÓ DEL’EVOLUCIÓ..................................Pàg14
DE LES EMPRESES

DIARI DE TREBALL........................................................................Pàg15

ANEXES..............................................................................................Pàg16

1- INTRODUCCIÓ

Comencem el treball parlant de les empreses que hem seleccionat, Astroc Mediterráneo SA i Grupo Llanera. Després d’unaquidadosa i detallada preselecció d’empreses, entre les que figuraven Grupo Anitin i Velarte, dedicades les dues al sector alimentari, ens vam decidir per les dues primeres (constructores) degut a la facilitat d’accedir a la informació (les dues tenen una excel·lent pàgina web), i pel bon accés que tenim als alts càrrecs de les dues empreses.

Tant Astroc com Llanera es dediquen a laconstrucció, promoció i gestió de sols, encara que hi ha algunes diferències entre elles, la seua activitat es, generalment, la mateixa.

Durant tot el treball anem a analitzar cadascun dels aspectes que influeixen en les dues empreses o que podrien influir en un futur més o menys llunyà, tals com la descripció i classificació, anàlisi dels empresaris, estudi de l’entorn general i competitiu,responsabilitat social i l’evolució de l’empresa des dels seus origen. Finalment, farem una comparació de les dues empreses i una conclusió amb possibles recomanacions que donaríem als empresaris. S’incluix també al treball, com annex , les preguntes de l’entrevista amb els directius d’Astroc i Llanera, amb la finalitat de profunditzar un poc més i arribar a conèixer amb un poc més de certesa lesempreses i els seus subsistemes.

En aquest treball juga un paper important la participació de tots els membres de l’equip, que hem de buscar informació i reunir-nos per posar-la en comú, ja que tots tenim els recursos necessaris per participar en el desenvolupament de les tasques.

Comencem així, per tant, la comparació entre Astroc i el Grupo Llanera, en cadascun dels aspectesestudiats en la teoria de l’assignatura.

2- DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES

2.1- ASPECTES GENERALS

Com hem dit en la introducció hem elegit a Astroc S.A del Mediterráneo i a Llanera SL per tenir bona i forta informació sobre aquestes dues empreses.

Quant a al productes o serveis oferits per les dos empreses podem dir que tant Astroc com Llanera ofereixen alsseus clients uns magnífics serveis i productes com són la construcció de tot tipus de llars (xalets, adossats, pisos, etc.), la promoció d’aquests i a més urbanitzen i gestionen sols. El mercat al que va destinat els productes o serveis és tot el públic, depenent en tot cas del poder adquisitiu dels clients (no suposa un mateix esforç comprar una Vivenda de Protecció Oficial (VPO) que un...
tracking img