Atapuerca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.On es troba geogràficament?

Sierra d’Atapuerca (Burgos), per especificar-ho més, al nord d'Espanya, a la Meseta septentrional.
La Serra d'Atapuerca, un petit turó de 1.085 m d'altitud màxima, que es localitza a uns 15 km a l'Est de la ciutat de Burgos.

2.Quan i com va ser descoberta?
El descobriment d' Atapuerca es va deure a l'atzar. En aquest cas, els jaciments de la Trinxera nos'haguessin trobat si no fos per una gran obra de construcció vuitcentista. Cap a finals del segle XIX Espanya estava incorporant-se a la revolució industrial. Les primeres siderúrgies basques van crear un pol d'atracció econòmic regional, que al seu torn va activar les zones més properes, com Burgos. L'alta tecnologia del moment demanava carbó i mineral de ferro en enormes quantitats. Els jacimentsde Lleó i Astúries estaven en plena explotació, però calia més.
La Serra de la Demanda, a uns 50 quilòmetres a l'est de Burgos, té vetes de hulla i de mineral de ferro que podien convertir-se en mines, sempre que fos possible portar el material a Biscaia, on estaven els alts forns. En aquella època només hi havia una solució: calia un ferrocarril.
Va ser Richar Preece Williams que va pensat ambels dos projectes i els veia els dos que era necessari i que estaven relacionat, per això va crear una companyia anomenada: “ The Serra Company Limited” que era l’encarregada de construir una línia fèrria de via estreta des Monterrubio de la Demanda a Villafría, a les portes de Burgos.
La idea era transportar el carbó i el mineral de ferro des de la Serra de la Demanda fins l'enllaç amb lalínia Burgos-Bilbao, des d'on podia ser transportat a les siderúrgies basques.

3.Mètodes de datació

Per reconèixer els fòssils més antics, es necessitava conèixer amb precisió l'edat de TD-6. Se sabia en aquell moment l'edat aproximada, a falta d'una datació més precisa. Una de les tècniques a emprar era la biostratigrafia, per la qual s'estableix l'antiguitat d'un jaciment d'acord amb la faunapresent en aquest estrat.

En aquest cas el fòssil a trobar era el d'un avantpassat de la rata d'aigua, del qual es van trobar restes de la seva presència com mandíbules i altres, per la qual cosa es va deduir que les restes trobades tenien una antiguitat d'almenys 600.000 anys. És a dir que aquestes restes eren allà des de fa 600.000 anys com a mínim.

Per precisar més aquesta datació es varecórrer a l'anàlisi del paleomagnetisme de l'estrat que va donar com a resultat que la capa tenia almenys 780.000 anys.
El fòssil més antic d’Europa, precisament es troba a Atapuerca, aquest fòssil s’ha considerat que va viure fa 1.200.000 anys, anomenat l’Homo Antecesor, se’n van trobar fòssils d’aquest l’any 1994. La mandíbula va ser trobada en juny de 2007.
4. Noves hipòtesis de l’evolucióhumana.
A partir de les observacions, exploracions i excavacions que aquests investigadors científics han realitzat, han donat noves hipòtesis.
-Les dimensions de l'àrea explotada pels homínids dependrien de la disponibilitat de recursos: aigua, animals, refugis, plantes i matèries primeres. A Atapuerca tots aquests elements es poden trobar sense dificultat en un radi de no més de cinc quilòmetres,és a dir una superfície d'uns vuitanta metres quadrats. Aquest territori podria estar ocupat per una banda nombrosa o diversos grups interrelacionats .

Atès que els homínids del plistocè mitjà tenien un període de desenvolupament tan lent i prolongat com el de l'homo sapiens suposa un intens criat de les cries i en conseqüència una forta cohesió dels grups. L'adob del cuir i el treball de lafusta pressuposen una gran complexitat per a les societats de caçadors i recol•lectors del plistocè mitjà d'Atapuerca. L'organització d'aquestes societats primitives i també el prolongat període d'aprenentatge de les cries permet postular l'existència d'un llenguatge articulat.

5. Curiositats
Com a curiositat, incloc una notícia del diari el mundo publicada el passat 18 d’octubre.
- Caçant...
tracking img