Atenció

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1415 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Marina Vilar Soler
Índex--------------------------------------------------------------1

Per què he triat aquest tema i per a què ens servirà en la pràctica---------------2

Descripció del fenomen escollit: L’atenció----------------------------------------------3

1. Condicionants-------------------------------------------------------------------3

1.1. Condicionantsexterns-----------------------------------------------3

1.2. Condicionants interns------------------------------------------------4

2. Tipus------------------------------------------------------------------------------4

3. Tècniques------------------------------------------------------------------------5

3.1. Tècnica deGauron---------------------------------------------------5

3.2. Altres tècniques------------------------------------------------------7

Webgrafía-----------------------------------------------------------------------------------7
Per què he triat aquest tema i per a què em servirà en la pràctica.

El principal motiu per haver escollit aquest tema ha estat la curiositat que
m’inspirava el funcionament de latècnica de Gauron i la capacitat humana de concentració.

A més, penso que es un tema del que no se’n parla gaire, quan se li hauria de donar una mica més d’importància, ja que en un moment o altre tothom necessitarà poder centrar l’atenció en qualsevol cosa.

D’altra banda tots els altres temes estan molt vistos i tothom n’ha sentit a parlar mínimament, i allargant molt la cosa se’n podrien fer“5 cèntims” de cada un amb facilitat.

En la pràctica em servirà per poder fixar la meva atenció en una persona concreta o en un conjunt de persones, dins de la piscina on pugui estar exercint com a tècnic de salvament i socorrisme, i poder centrar-me en el que més m’’interessi en aquell moment i fer-ho de manera simple, sense tenir que esforçar-m’hi massa per canviar el meu “punt” d’atenció.Alhora, també em servirà per altres aspectes, per exemple en els estudis; gràcies a les tècniques de millora de l’atenció podré centrar-me en allò que m’interessi i res més.
Descripció del fenomen escollit.

L’atenció
L’atenció (també coneguda com concentració) és la selecció de determinats estímuls de l'exterior, destinant més recursos cognitius (dels que serien normals) a la seva elaboració.L’alerta es un augment de l’atenció sobre un estímul, que sorgeix instintivament davant de possibles perills.
La memòria aporta el context al significat que dona l’atenció per fer significatiu allò percebut per els sentits i ordenat de forma jeràrquica per la ment.
L’ atenció no es un únic concepte , si no que es el nom que atribuïm a una varietat de fenòmens.
Hi ha dues formes diferents, peròrelacionades, de considerar l’atenció.
D’una banda trobem l’atenció com el mecanisme que regula i controla els processos cognitius, des de l’aprenentatge per condicionament fins al raonament complex.
D’altre banda l’atenció, com a qualitat de la percepció, duu a terme la funció de filtrar els estímuls ambientals i donar prioritat als estímuls més rellevants per mitjà de la concentració i del’activitat psíquica sobre un objectiu, per així poder efectuar un processament més profund de la consciència.

1. Condicionants

1.1. Condicionants externs

Són els que provenen del medi exterior, i l’atenció que es manté als estímuls proposats depèn de

• La potència de l’estímul: com més intens l’estímul, més gran l’atenció
• El canvi: els estímuls que modifiquin la situació sempre ensatrauran més que els altres.
• La mida: com més gran, més atenció hi posem. Tot i així s’ha demostrat que el canvi o la potència de l’estímul són més atraients que no pas la mida.
• El contrast: quan un estímul contrasta amb els que l’envolten ens crida més l’atenció. Hi ha dos caos; el contrast per aparició (quan un estímul apareix sobtadament) i el contrast per desaparició...
tracking img