Atmosfera, hidrosfera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (818 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 3

L’ATMOSFERA I EL TEMPS ATMOSFÈRIC

14.- Descripció de les capes de l’atmosfera, fenomens que es produeixen i importancia de cada capa:

L’atmosfera es la capa gasosa que envolta laTerra.

L’heterosfera: es la zona mes extensa de l’atmosfera iclou les capes:
L’exosfera: capa mes exterior de l’atmosfera, les molecules estan molt separades i l’aire es cada cop mes tenue .L’Termosfera: arriba fins als 500 Km d’altitut, en aquesta zona la temperatura puja una mica, te molta abundancia d’ions (ionosfera)
La mesosfera: s’esten fins 80 Km d’altura, latemperatura baixa fins als –110ºC , aquí s’originan els estels fugaços

L’homosfera: S’esten des de la superficie terrestre fins 80 Km altura:
L’estratosfera: Te un gruix mitra de 30 Km, l’aire es mou horitzontalment , la temperatura a la part interior no varia, pero a la part exterior puja a causa del gas ozo.
La troposfera: Es la zona interior de l’atmosfera. Al guruix esde 11Km i conte tres cuartas parts del la massa total d’aire. Es l’unica part on es pot viure.

15.- Què es l’aire? Components principals de l’aire i proporció de cada gas.

L’aire es una mezclahomogenia de diferents gasos

Components: Nitrogen: Es el gas mes abundant a l’atmosfera 78%
L’oxigen: Es troba a tots els teixixts del essers vius 21%

16.- Descripció de la formació denúvols. Cicle de l’aigua

Esl nuvols estan constituits per una enorme quantitat de minuscules gotes d’aigua o petitissims cristalls de gel susupesos en l’aire.

- El vapor d’aigua es condensa- Cuan la temperatura baixa les gotes se solidifiquen en petits cristalls de gel
- Si s’uneixen les gotes de aigua que formen els nuvols, es produeixen les precipitacions

17.- Descripcióde les condicions perque es formi la pluja

18.- Descripció del cicle dels corrents de convenció. (dibujo pag 40)

Les mases d’aire situades sobre la superficie de la Terra s’humitegen amb el...
tracking img