Atmosfera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT 2 – L’ATMOSFERA I ELS CLIMES
Atmosfera: embolcall gasós de la terra.
Es divideix en:
·Homosfera: són els 100km inferiors. Composició constant (Bàsicament N2 i O2).
1. Troposfera
Tropopausa (límit entre les dues capes.)
2. Estratosfera
CAPA D’OZÓ
Estratopausa
3. Mesosfera
Mesopausa
·Heterosfera: dels 100km fins al límit. Diverses capes amb composicions diferents.
Capade nitrogen molecular
4. Termosfera: es formen les aurores boreals o australs.
Capa d’oxigen atòmic
Capa d’heli atòmic
5. Exosfera

Homo TRO estra OZÓ als mesos
Hetero N2 Termo O2 HE Exoooo
FUNCIONS DE L’ATMOSFERA:
L’atmosfera desenvolupa funcions MOLT importants per al planeta:
* Intercepta gran part de les radiacions nocives del Sol (els raigs ultraviolats).
*Redueix l’AMPLITUD TÈRMICA (evita excessius contrastos tèrmics) ja que reté calor gràcies a l’EFECTE HIVERNACLE.
* Impedeix la caiguda de MATERIAL CÒSMIC (ja que la majoria de meteorits que són atrets pel camp gravitatori de la Terra, es DESINTEGREN).
* Conté CO2 necessari per als organismes fotosintètics.
* Conté O2 necessari per als organismes que respiren.
* Completa elCICLE DE L’AIGUA.
L’ATMOSFERA es troba en una situació d’EQUILIBRI TÈRMIC (rep tanta energia com emet). Així no hi ha escalfament ni refredament global.
Tota l’energia de l’atmosfera procedeix del Sol. El 72% és AB SORBIDA . El 28% és REFLECTIDA per la Terra. es coneix amb el nom d’ALBEDO.
Una zona fosca té molta més facilitat de captar la radiació solar.
L’escalfament de l’aire télloc per 3 processos:
* Les radiacions infraroges que emet la superfície terrestre després de se escalfada pel Sol.
* Els processos de convecció (l’elevació de l’aire de ran la superfície un cop s’ha escalfat)
* La transferència de calor latent d’evaporació de l’aigua quan passa de vapor a líquid o sòlid en l’atmosfera.
EL CLIMA I EL TEMPS ATMOSFÈRIC
Clima: conjunt decondicions atmosfèriques que caracteritzen una regió. Pel general, es vincula a la temperatura i a l’enregistrament o no de precipitacions.
Per conèixer bé el clima d’un lloc cal recollir dades durant el màxim temps possible i fer la mitjana dels diferents paràmetres (Tª, Precipitacions, etc.)
TEMPS ATMOSFÈRIC: variacions de l’estat de l’atmosfera que es donen a un indret i en períodes de tempscurts.
FACTORS QUE DETEMINEN EL CLIMA D’UN INDRET
-LATITUD: L’angle d’incidència de radiació solar i la durada de la insolació determina un gran DESEQUILIBRI TÈRMIC, amb una zona molt càlida a l’equador i molt fredes als dos pols.
Les línies de latitud són paral·leles a l’equador.
-ALTITUD: La Tª a la TROPOSFERA disminueix amb l’altura. Les zones més elevades són més fredes, amb vents mésintensos i més precipitacions.
-DISTANCIA AL MAR: Les zones costaneres tenen oscil·lacions tèrmiques més reduïdes, ja que les masses d’aigua es refreden i s’escalfen molt més lentament que els continents.
Les zones allunyades del mar són més càlides durant el dia i més fredes durant la nit. La presència de corrents marins càlids o freds també pot tenir bastanta influència en les característiques dlclima.
-ORIENTACIÓ: La presència de relleus té una gran importància en l’acció dels vents i la insolació. La posició d’un indret respecte d’un relleu pot fer que aquest el protegeixi dels vents o bé que els canalitzi i els intensifiqui.
A l’hemisferi nord, el vessant sud de les muntanyes rep molta insolació, mentre que al vessant nord les muntanyes tapen el Sol unes quantes hores al dia.-HUMANITZACIÓ: Les zones urbanes o molt industrialitzades pateixen alteracions locals del clima a conseqüència de les nombroses fonts de calor (fàbriques, calefaccions, motors...) i l’abundància de materials que capten amb facilitat la radiació solar (formigó, asfalt...). Aquestes zones es comporten com illes de calor.
TIPUS DE CLIMA
MEDITERRANI (Temperat d’estiu sec): Tª:Estius calorosos i hiverns...
tracking img