Auditoria sociolaboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2075 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FASE PREPARACIÓ DE L’AUDITORIA:

1. Objectius Auditoria formació La Caixa:

Durant el procés d’auditoria s’hauran de poder donar resposta a les següents preguntes:

• El procés de formació i desenvolupament contempla un diagnòstic de necessitats de competències de productivitat i competitivitat?
• Per als programes de formació i desenvolupament es fa un reconeixement de lessituacions externes i internes i la seva incidència en l'assoliment dels objectius de l'organització?
• La formació del personal està orientada a l'assoliment d'objectius quantitatius, metes operacionals i posicionament sostingut?
• L'organització implementa programes de formació orientats a alinear les competències personals amb les de l'organització?
• Es verifica la competència de lesinstitucions i professionals que presten el servei de formació?

1.2. Contacte de l’auditor amb el client:

· Reunió amb un membre del Comitè de direcció per determinar objectius.

1.3. Determinar els objectius:

L'objectiu de l’auditoria de la formació, és proporcionar competitivitat a l'organització davant la situació actual de crisi, a través de l'aplicació d'instruments de mesuramentidonis que donin l'òptim acompliment organitzatiu a través de les persones.

Els objectius estratègics en formació són els següents:

· Invertir en el desenvolupament professional i personal del capital humà.
· Avanç i millora en els processos i tasques diàries per garantir un millor servei al client.
· Avançar en la diferenciació respecte a la competència.

Això s'aconsegueix començant perla simple recopilació i classificació de dades tals com:

• Estructura humana de l'empresa (Plantilla)
• Avaluació dels processos de formació.
• Avaluació del rendiment/ potencial.
• Anàlisi de la descripció de llocs de treball.

2. Recollida de dades: Mètode històric: Reconstrucció i interpretació del passat.

La Caixa compta amb un Centre de Formació Corporatiu aBarcelona: acull a nous empleats, els qui durant la seva primera setmana en l'entitat realitzen un programa intensiu que els entrena per a les competències operatives i comercials bàsiques.

Punts a destacar del projecte del formador intern de ”la Caixa”:

1. La figura del formador intern es ve impulsant des de fa molts anys per aconseguir que en les accions formatives es treballi amb el coneixementi experiència dels participants.
2. La formació interna es consolida com un recurs excel·lent per a la transmissió de l'ofici bancari i de la cultura de l'empresa.
3. El perfil tipus del formador intern és el d'un professional d'una edat mitjana de 35 anys, amb una antiguitat mitjana en ”la Caixa” de 10,5 anys i el 59% són directors d'oficina.

Així mateix, ”la Caixa” potencia la formacióon-line mitjançant el seu portal de formació Virt@ula, a través del qual els empleats de ”la Caixa” poden realitzar formació a distància (autoformació).

El Pla d'Inserció i Desenvolupament Professional té una durada d'un any: Desenvolupa un calendari de cursos presencials i virtuals al costat d'un tutor en temes de fiscalitat, serveis, banca electrònica...

Els nous empleats, en el seu primerany de treball, realitzen un curs de formació en Seguretat, Blanqueig de Capitals i Prevenció de Riscos Laborals. Com a finalització del pla de formació i integració, l'Àrea de Personal organitza una Jornada de Treball anomenada “Conèixer la Caixa”. Aquesta jornada es realitza des de l'any 1987 i representa la primera oportunitat de conèixer la seu corporativa de l'Entitat, coincidint, a més, ambempleats de diferents zones geogràfiques.

3. Pla de treball: explicació etapes auditoria, incloent la resta d’etapes.

• Definir els objectius de l’auditoria de formació.
• Reunió amb el menbre del comitè de direcció per determinar i concretar aquests objectius.
• Comprovar la normativa de l'empresa sobre la formació.
• Avaluar l'eficiència de la formació respecte els seus...
tracking img