Augmento del nacionalismo en cataluña en los últimos 20 años

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4288 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. PRESENTACIÓ DEL TREBALL
La nostra pregunta inicial, de la qual en deriva tot el treball, és la següent; Per què ha augmentat el nacionalisme a Catalunya?
El nacionalisme ha augmentat; això és un fet. No només a Catalunya, on CiU, partit nacionalista va arrasar obtenint 62 escons i gairebé el 40% del total de vots a les eleccions autonòmiques de 2010. També al País Basc, per exemple, on ambel naixement i consolidació de partits com AMAIUR o BILDU, i en un nou panorama post-terrorista, el nacionalisme basc s’està redefinint i enfortint. I també a Europa, on a Escòcia s’ha realitzat un referèndum vinculant en el que els escocesos han dit sí a la independència del seu país respecte el Regne Unit.
Nosaltres volem saber el perquè d’aquest fet. I per fer-ho, dividim la nostra recerca endues parts; una inicial, basada en la recol·lecta i recerca de fonts d’informació i dades estadístiques que ens ajudin a tenir un coneixement ampli del tema, i una major comprensió de la problemàtica. Ens referim a articles, documents històrics o llibres, tant a nivell nacional (el cas de Catalunya) com a nivell internacional i genèric; el nacionalisme com a concepte. Inclourem ressenyes, ambinformació i abstractes, d’algunes d’aquestes fonts bibliogràfiques a l’annex.
La segona part de la nostra recerca consisteix en una proposta metodològica mixta, basada en mètodes qualitatius i quantitatius, que ja detallarem en el seu degut apartat (Proposta metodològica).
Dedicarem també un apartat per les conclusions que extraguem de la nostra recerca de la primera fase del treball. No podremrealitzar conclusions de la segona fase perquè és només un projecte que, per la magnitud del treball, no durem a terme.


2. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS
Abans de centrar-nos en els objectius propis de la recerca, cal haver complert un objectiu primordial; delimitar el camp d’anàlisi. L’hem delimitat cronològicament; hem decidit estudiar el nacionalisme a Catalunya durant els darrers vint anys; unmarge suficient per veure que ha crescut i alhora una etapa de la que no ens és difícil obtenir dades estadístiques.
També hem delimitat el tema geogràficament, centrant-nos exclusivament en el cas de Catalunya, sense perdre de vista, però, el concepte abstracte de “nació” i “nacionalisme” en sí. Hem decidit que per la fase de documentació, seran objecte del nostre estudi els següents apartats:- Nacionalisme i tipus de nacionalismes
- El cas concret del nacionalisme a Catalunya
- Independentisme català
- Història del nacionalisme a Catalunya
- Causes que originen el nacionalisme
- Imatge/impacte del nacionalisme català sobre la resta de l’Estat i del Món
- Com es percep el nacionalisme dins de Catalunya
- Relació nacionalisme – territori
Entrant enmatèria, l’objectiu clar de la recerca és descobrir el perquè de l’augment del nacionalisme a Catalunya durant els darrers vint anys. Això vindria a ser el “tot”, que estaria configurat per unes parts.
En primer lloc, hem de confirmar, mitjançant fonts estadístiques ja elaborades (però de tota confiança, realitzades pel CEO, CIS o ICPS), que el nacionalisme ha augmentat a Catalunya. De no seraixí, hauríem de redefinir la orientació de la nostra recerca.
Com en tot procés d’investigació, hem hagut de fer una ruptura. En un tema com el nostre, és difícil no ser objectiu i no caure en prejudicis. Per això vam tractar de seleccionar fonts bibliogràfiques el més objectives possibles. Per exemple, no podíem anar a la web de ERC o a la del PP a preguntar sobre el tema.
Vam partir de fets,sobretot històrics, per poder ser el màxim objectius possibles. Ens referim a fets clau en la història de Catalunya, però també fets més recents, que explicarem detalladament al Marc Teòric.
Per fer un treball sobre aquest tema, calia estar molt segurs que realment el nacionalisme havia augmentat; d’això també en parlem al Marc Teòric.
Ens ha suposat feina, també, distingir fins a quin punt...
tracking img