Aula oberta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6831 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'AULA OBERTA: UN MÓN DESCONEGUT
L'Aula Oberta és un concepte nou i innovador, el qual cada vegada s'escolta més en el món de l'educació. Aquestes s'estan implantant en molts instituts catalans com noves formes per solucionar “les problemes dels nois i noies que no volen estudiar”. Però, sabem realment què és l'Aula Oberta? Com funciona? Qui s'ha de derivar a aquest espai? Aquestes preguntes imoltes més es responen en el següent article, en el qual, a més, podrem trobar recursos i estratègies molt útils per portar a terme a l'Aula Oberta.

Aquest article vol englobar un tema tan ampli com són les Aules Obertes. Actualment a Catalunya els Instituts de molts dels nostres municipis estan creant aquest servei, el qual arriba a ser una part important i innovadora del centre, fins al puntde ser entorns escolars capdavanters en segons quines metodologies i formes d'ensenyar i aprendre. Però, realment sabem què són les Aules Obertes? Per a què s'han creat? Què és el que es realitza en aquestes aules tan misterioses que moltes vegades es confonen amb espais per als nois i noies “que no volen estudiar”?

Penso que abans de començar hauríem d'explicar què s'entén per Aula Oberta.Aquesta representa un entorn escolar obert el qual s'ha creat per als/les alumnes de segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria que presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, problemes d'adaptació a l'entorn escolar ordinari i conductes negatives. Tot i això, a l'Aula Oberta no es destina tot el temps escolar, ja que els/les alumnes han de compartir activitats amb el seugrup classe ordinari, perquè no s'entén com un espai diferenciador, sinó com una eina que pot ajudar als/les discents a sentir-se més ben integrats/des al centre. Hem de pensar, a més, que sempre ha de ser l'últim recurs: és a dir, els nois i noies es deriven a aquest espai quan els seus casos són extrems, quan s'han provat altres alternatives (com, per exemple, adaptacions curriculars o PlansIndividualitzats) i aquestes no han donat el resultat esperat. El per què de ser l'últim cartutx a gastar? Perquè en les Aules Obertes les adaptacions curriculars són molt més significatives i especialitzades, de manera que els/les alumnes i les seves famílies han de ser conscients d'aquesta peculiaritat. L'atenció a la diversitat, doncs, és un dels pilars en els que es fonamenta la creaciód'aquestes aules, ja que la ràtio d'alumnes disminueix i els professors i especialistes podem arribar a profunditzar molt més en els seus interessos, capacitats, característiques, sentiments...

Les Aules Obertes han d'acollir als/les alumnes en qualsevol moment, de manera que sempre han d'estar preparades. De la mateixa forma, però, els nois i noies també poden sortir de l'Aula Oberta quan ja nonecessitin dels seus serveis (per exemple, perquè han superat les seves dificultats) o perquè no s'adapten al treball que en ella es realitza. A més, aquests espais es reconeixen per plantejaments més globalitzadors de les diferents àrees curriculars i activitats més pràctiques i funcionals, amb la finalitat de mantenir una motivació de l'alumnat fins aquest moment inexistent, per tal que puguinassolir les competències bàsiques i així obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Abans de continuar considero important fer una especial menció a què són les competències de les que parlem: competència vol dir ser capaç d'utilitzar els coneixements i habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes. Així doncs, es tracta de coneixements transversals, ja que estanvinculats a molts sabers diferents: en aquest punt podem relacionar els plantejaments globalitzadors dels que parlàvem anteriorment.

Ser competent, doncs, implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i escollir la millor opció a fer d'acord a la dimensió social de cada moment. Tanmateix, el terme competència, segons com s'entén actualment, inclou tant els sabers...
tracking img