Autismo

Páginas: 72 (17954 palabras) Publicado: 26 de abril de 2010
1

1.- Introducció
“El món amagat pel silenci”, es un treball de recerca que parla sobre l’autisme: les seves característiques, el seu tractament, l’evolució… i tot allò que n’està relacionat. Vaig escollir aquest títol fent referència a la manca de comunicació que presenten les persones amb un grau considerable d’autisme, per tal de veure que, encara que no puguin comunicar-se, també sónpersones com nosaltres tot i que viuen en un món molt diferent al nostre, un món amagat rere el seu silenci. Encaminada a realitzar una carrera de psicología, vaig decidir realitzar aquest treball amb l’objectiu de saber alguna cosa més sobre un dels trastorns mentals que es dóna en un nombre considerable de persones, però encara no es massa conegut. A vegades son els mateixos pares els que es neguena acceptar un fill autista, ja que es realment un trastorn mental molt dur, que no només afecta a l’individu amb autisme sinó també a totes aquelles persones que l’envolten. L’objectiu del present treball consisteix en un primer acostament del trastorn autista a aquelles persones que necessiten saber-ne les característiques bàsiques. Està totalment destinat a ser una guia teòrica per a totsaquells que els interessa tenir-ne unes nocions bàsiques. Sobretot per a pares o familiars que se’ls ha diagnosticat autisme en un membre de la familia i necessiten tenir-ne una primera idea. Els objectius personals, s’han basat en, el fet d’adquirir nous coneixements; exercitar la recopilació i elaboració de la informació, mitjançant Internet, les biblioteques, programes de televisió, etc.; i,sobretot, conèixer a gent relacionada amb el món de la psicología. El tractament que s’ha donat al tema es un estudi teòric que compagina també un treball de camp. La part teòrica ha estat extreta i elaborada a partir d’informació cosultada en gran part, en pàgines d’Internet, però també, en llibres i articles de revistes. El primer pas fou elaborar un índex de treball, i a partir d’aquí, escollir lesparaules exactes per redactar tota la primera part. Més endevant, es realitzaren les entrevistes i per últim em vaig endinsar en un ambient més proper a mi, els professors de l’institut, i que em deixava poder observar per mi mateixa l’actitud d’una alumna autista amb un nivell alt de funcionament. Aquest treball però, ha sofert limitacions, sobretot en les investigacions pràctiques, ja que no s’hapogut fer un estudi total de la quotidianitat d’una persona autista, així com tampoc s’ha pogut contactar amb pares o familiars que poguessin esposar-ne la seva experiència. Tot i així, ha resultat ser-ne un treball complet que toca molts aspectes d’aquest trastorn, convertint-se en una guía útil i interessant.

2

1.1-

Què és l’autisme?

(Malaltia rara; codi CIE-9-MC: 299.0) El concepteautisme apareix allà l’any 1943 de la mà de Leo Kanner, quan presentà un informe on hi descrivia el comportament d’onze nens que mostraven unes característiques molt diferents respecte als quadres psicopatològics1 d’altres infants, però alhora tenien aspectes similars entre ells. Kanner va descriure aquest símptoma amb el nom d’ autisme infantil primerenc. Aquest informe suposa el reconeixementde la existència d’un nou trastorn específic. Després dels anys 60, marcats per una abundant investigació, aquest símptoma s’ha començat a entendre com a un “trastorn profund del desenvolupament” més que com a un tipus de psicosis infantil relacionat amb les psicosis adultes. Ja que la psicosis infantil en forma d’esquizofrènia es dona de dues maneres: En una, nens que han estat retrets, pocsociables i distants veuen agreujades aquestes conductes i comencen a rebutjar el col·legi, per a després donar pas a comportaments estranys i girs insòlits del llenguatge. En l’altre, menors o adolescents absolutament normals de sobte canvien i assumeixen comportaments il·lògics. Les esquizofrènies que apareixen abans dels 5 anys tenen trets extremadament semblants als de l’autisme, i de fet, abans...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Autismo
  • El autismo
  • Autismo
  • Autismo
  • Autismo
  • autismo
  • Autismo
  • autismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS