Avatar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (474 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudi monogràfic sobre un país.

Aquest treball és realitzarà al llarg del segon trimestre.
Metodologia:
1. S’anirà fent per apartats
• En primer lloc, creareu una carpeta al vostreordinador o a un llapis de memòria amb el títol monografia_pais. A dins hi anireu guardant la feina amb la data de cada lliurament
• recollida de d’informació (sempre s’ha d’anotar d’on s’hatret la informació o les dades);
• es faran o cercaran els mapes, gràfics, taules, etc., que permetin una millor comprensió de la informació;
• interpretació (ha de ser raonada)• cada setmana es portarà a classe el que s’ha fet durant la setmana.
2. El dossier es presentarà mecanografiat (word o processador de textos de l’Open Office), deixant marges, sense faltesd’ortografia...
3. La puntuació formarà part de l’avaluació final.
• Un treball molt ben fet suposarà un augment de la puntuació final de 2 punts
• Un treball ben fet, un d’1 punt• Un treball regular, un de 0,5 punts
• Un treball mal fet pot disminuir la puntuació final amb la mateixa escala.
Guió de treball.

És obligatori seguir-lo (si hi ha algunproblema amb algun dels apartats m’heu de consultar)

Portada: Nom del país. Nom de l’autor/a, curs i grup. Data de lliurament.

Índex (s’ha de fer al final amb tot el treball acabat ja que ha d’anarpaginat)

Introducció

2. Justificació (per què s’ha escollit aquest país).
3. Situació (continent, coordenades geogràfiques).
4. Límits (natural i polítics).
5. Relleu, rius,llacs.
6. Clima i paisatges més destacats.
7. Capital i ciutats més importants.
8. Forma d’Estat (monarquia o república) i de govern (democràtic, dictadura, dictadura militar).
9.Organitzacions supranacionals de les quals forma part (per exemple, Unió Europea).
10. Bandera

Població

2.1. Nombre d’habitants
2.2. Piràmide de població
2.3....
tracking img