Axel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Informe laboratori (pràctica 2)
Grup laboratori: 2.4
Axel Ruiz
Jordi Rovira

1- Presentació de resultats.

Mostra | Conductivitat | Solubilitat en | Punt de fusió | Tipus de substància |Sacarosa | No | H2O | 185,85 °C | Molecular |
Clorur de sodi | Si | H2O | 801 °C | Iònic |
Nitrat de potassi | Si | H2O | 334 °C | Iònic |
Parafina | No | H2O(calent) /C7H16 | 57 °C | Molecular|
Iode | No | H2O(calent) /C7H16 (calent) | 113,5 °C | Molecular |
Carbonat de calci | Si | No | 1339 °C | Iònic |
Sílice | No | No | 1610 °C | Covalent |
Òxid titànic | No | No | 2015 °C |Covalent |

**Diem que són parcialment solubles**

2- Justifiqueu a què es deu el diferent comportament de les substàncies iòniques de l’apartat anterior.
Les substàncies iòniques condueixen laelectricitat en estat líquid i en solució aquosa però no en estat sòlid. Aquestes substàncies tenen un punt de fusió molt alt degut a la força del enllaç iònic. Per això tots els composts iònics sónsòlids a temperatura ambient.
Els dissolvents polars fan disminuir les forces atractives al interposar-se les molècules del dissolvent entre els ions. Cada ió s’envolta de molècules de dissolvent.La solubilitat disminueix si augmenta la carrega dels ion. Així les substàncies formades per alcalinoterris son menys solubles que els formats pe alcalins.
Per això el Carbonat de Calci(Alcalinoterri) és menys soluble que el Nitrat de potassi i el Clorur de sodi (Alcalí).
3- L’etanol i l’heptà són miscibles amb l’aigua? Justifiqueu la vostra resposta.
L’etanol és miscible en aigua perquè lesforces d’enllaç de l’etanol (pont d’hidrogen) són similars a les de l’aigua. L' heptà en canvi, no es miscible en l’aigua ja que les forces són molt superiors.

4- En relació a la mostraproblema indiqueu: estat físic, solubilitat en aigua, heptà i toluè i punt de fusió. Raona quin tipus de substància(molecular, iònica, metàl·lica o covalent) és.
| Estat físic | Solubilitat en aigua |...
tracking img