Badminton

Páginas: 6 (1440 palabras) Publicado: 13 de junio de 2011
Regles:
Les dimensions del camp són de 13,40 m .de llarg per 5,18 m d'ample en individuals i de 13,40 m de llarg per 6,10 m d'ample per als dobles. Les línies són de 4cm. d'ample . En definitiva, el camp d’'individuals està format per les línies laterals interiors i la del fons; el de dobles per les línies laterals exteriors i la del fons. Al voltant del camp hi haurà d'haver un espai lliure demes o menys 0,50 m. en els laterals i 1,00 m. en els fons.. Els pals tenen una altura de 1,55 m. des del terra a la pista. La xarxa ha d'estar feta amb corda fina de color fosc i d'una gruixa adequada, amb forma de quadricula .La amplària de la xarxa serà de 0,76 m. i la seva llargària de 6,10 m. Te que estar ben tensada.
El volant ha de pesar entre 4,74 i 5,50 gr., té 16 plomes de 6 cm dellargària, que estan enganxades a una base de suro de 25 a 28 mm. de diàmetre. Existeixen dos tipus de volants, el de plomes, que utilitzen els jugadors de nivell avançat per a les competicions oficials, i el de nilons, més apropiat per a la iniciació, competicions escolars i per al bàdminton recreatiu. La raqueta a de tenir un pes noble i un cordatge adequat.
Els partits es disputen a tres jocs i permarcar un tant el jugador que treu te que estar en possessió de jugar si el jugador que treu fa una falta perd el servei i treu el jugador contrari però no es suma cap punt . En canvi si el jugador que rep el servei fa falta es suma un punt al treu.
En individual i dobles masculins els jocs son a quinze punts. En individual femení, dobles femenins i dobles mixtes els jocs son de 11 punts.
Elservei tant qui el fa com qui el rep es te que posar a la sona de “saque “sense trepitjar les línies. En el moment de l’impacta la raqueta es te que trobar amb el saque per baix de la cintura.
Les faltes més destacades són:
S’ha de golpejar la bolla per damunt de la cintura i el servidor a d’estar defora del rectangle de joc.
No es pot golpejar el volant més de una vegada, ni arrastrar-se ambla raqueta.
També és falta si el volant impacta en el cos de l’adversari,i tampoc s’ha de pigar el volant ni en el camp contrari ni per damunt la red.


Tècniques dels cops:

1 - “Clear” :
La raqueta ha de colpejar el volant per damunt del nostre cap, a una altura que el nostre braç quedi quasi estirat en el moment del cop (el colze ha d'estar lleugerament doblegat per imprimir mésforça al volant). El cap de la raqueta (la zona que colpeja el volant), ha d'estar lleugerament inclinada cap amunt, perquè el volant tingui una trajectòria ascendent i arribi al fons de la pista contrària.

2 - “Deixada alta” ( o “drop” )
La tècnica d'aquest cop és similar a la del “clear”, però té la diferència que en el “clear”, el cop ha de ser fort i continu, mentre que a la “deixadaalta”, el cop ha de ser sec, fluix i parant la raqueta quan ja hagi colpejat el volant. Amb això s'aconsegueix que el volant caigui just per darrera de la xarxa, perquè l'adversari no pugui colpejar-lo.

3 - ”Smasch”
La tècnica continua sent la mateixa, però el cap de la raqueta es dirigeix cap a baix i el cop de canell ha de ser molt més brusc, acompanyat del cop. Amb això s'aconsegueix un cop moltdur, que “clava” el volant a la pista contrària.

4 - “Drive”
Aquest cop també es pot veure també al tennis, i consisteix en què la raqueta colpegi el volant lleugerament per damunt de la cintura, de manera lateral, perquè el volant passi molt a prop de la xarxa, quasi horitzontalment.

5 - “Deixada baixa
Aquest cop es fa habitualment quan el contrari ha fet una deixada alta, o et deixa elvolant molt a prop de la xarxa quan estàs al centre de la pista. Aleshores has de flexionar la cama dreta (en el cas dels esquerrans, la cama esquerra), estirar el braç colpejar el volant a l'alçada de la xarxa, amb un cop molt suau perquè caigui lent, just per darrera de la xarxa.

6 - “Lob”
En aquest cas, la raqueta va de baix cap a dalt, colpejant el volant per sota la cintura amb molta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Badminton
  • Bádminton
  • Badminton
  • Badminton
  • Badminton
  • El Badminton
  • bàdminton
  • badminton

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS