Banca electronica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2408 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció.

1.1 Que és la Banca electrònica?

1.2 Adopció de les Tècniques de Informació i Comunicació per part de les entitats financeres.

2. Contingut.

2.1 Evolució de les entitats financeres

2.2 Productes que ofereixen, comerç electrònic.

2.3 Objectius amb l’adopció de les TIC .

2.4 Futur banca electrònica.

4.Conclusions

5. Referències Bibliogràfiques

El tema que he triat per portar endavant el projecte és la BANCA ELECTRÒNICA, crec que és un tema actual i que l’adopció de les TIC per part de les entitats financeres a suposat un canvi importat en la seva gestió i administració empresarial.
Les entitats financeres , vistes com a empreses que són, han desenvolupat una gestió i organitzaciómolt diferent des de l’adopció de les TIC.
Les noves tecnologies i en concret Internet s’estan convertint en el més modern desafiament del sistema bancari tradicional., el que coneixem com Banca Electrònica, que permet al usuari realitzar les operacions bancàries sense necessitat d’acudir a una entitat física.
Les entitats financeres, ofereixen uns productes virtuals idonis per ser ofertats atraves de la xarxa.
Per als consumidors, les empreses, aquets productes financers on-line són còmodes, rentables i ràpids i para les entitats financeres, representen una oportunitat d’expansió del negoci i una transformació i millora de l’estructura de costos i que no planteja cap perill per a la banca tradicional. Ja que els clients solen ser mixtos, els clients operen on line però acudeixenl’entitat física per casos puntuals i per realitzar operacions que no es poden realitzar via Internet.
Les TIC aplicades a la Banca han suposat una millor eficiència i una gran estalvi de costos al poder oferir el mateixos serveis que un banc tradicional però durant 24 hores al dia i amb menys personal detras del mostrador i aquest estalvi repercuteix en els costos de les diferents operacions querealitza el client on-line, ja que suposen un cost menor que realitzar l’operació per finestreta.
Les entitats financeres amb les TIC als clients una sèrie de productes que són un valor afegit com incentiu per a la captació i retenció de clients, uns clients cada cop més exigents per la quantitat d’informació amb que conta i amb la facilitat de que disposa per comparar productes i serveis dediferents entitats i que canviaran d’un banc a un altre si les expectatives de qualitat dels servei on-line no fos satisfactori, el que comporta per part de les entitats financeres una inversió constant i al alça de nous projectes i equips per una millora continua i poder aconseguir-les objectius marcats i donar el serveis que demanden els clients.
En resum i com a conclusió d’aquest punt, he triatquest el tema BANCA ELECTRONICA dins del focus del debat Les TIC i l’organització empresarial, ja que penso que Internet com a eina tecnològica ha permès a les entitats bancàries un augment de clients, una millora de la gestió i organització i un estalvi important en costos de personal que ha permès una millor inversió en tecnologia i per tant en informació i comunicació, una millora continua perl’exigència dels clients

Les en titats financeres s’han adaptat als nous canals de distribució que han sorgit de l’evolució tecnològica. Els sistemes informàtics utilitzats per les entitats de crèdit han permès el naixement de unes bones vies de comunicació amb els clients que han suposats unes grans avantatges .
Ja fa temps que la banca electrònica es va fer present en les nostres vides en formade caixers automàtics i transaccions telefòniques. Una mica més tard, el sector s’ha anat transformant per Internet, una nova tecnologia per als serveis bancàries que beneficia als clients i als bancs. L’accés és ràpid i còmode i esta disponible 24 hores al dia, independentment on es troba el client. Els bancs poden prestar serveis més eficients a un cost més baix.
La Banca electrònica...
tracking img