Barometro publicidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 45 (11187 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Conceptes Bàsics en Investigació d’Audiències Conceptes Bàsics en Interpretació de Dades
Curs d’us comercial de les dades del Baròmetre
Barcelona, 17 de març de 2009

Conceptes Bàsics en Investigació d’Audiències Ús comercial de les dades del Baròmetre Barcelona, 17 de març de 2009

“Ús comercial de les dades del Baròmetre”
Com es mesura l’audiència? - Conceptes i metodologia bàsica eninvestigació d’audiències Com s’interpreten les dades d’audiència? - Conceptes bàsics en interpretació de dades

1.

La Investigació d’Audiències al Món
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Estudis de mercat del món: el 18% són estudis de mitjans i el 9% són en estudis d’audiència +100 estudis d'audiències: 10 grups tenen el 54% del negoci de les audiències (Nielsen, Ipsos, TNS...) Planificació de la inversiópublicitària: 7.000 milions d’euros en Publicitat a l’Estat espanyol Mercats de la comunicació són mercats lingüístics / Tots els mercats de comunicació tenen estudi propi Territoris parla catalana. L’espai de comunicació més gran d’Europa sense estructura de mitjans ni estudi

Conceptes Bàsics en Investigació d’Audiències Ús comercial de les dades del Baròmetre Barcelona, 17 de març de 2009 Particularitats dels Estudis d’Audiències
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Estudis altament especialitzats i complexos en quan a la metodologia i la tecnologia Estudis de costos elevats i fortes inversions econòmiques Globalització metodològica: empreses internacionals, associacions internacionals, congressos, etc. Domini d’estudis quantitatius: mostres, panels,... Convivència d’estudismultimèdia i monomèdia Diàleg entre entrevistes i aparells tecnològics Estudis sindicats Processos i estructures de consens, control y transparència metodològica impensables en altres estudis Fonamentats en l’acord per a reconèixer i utilitzar les dades: la gran peculiaritat de la “xifra única” Xifra única per als intercanvis comercials : la “moneda de canvi” (en altres sectors, contrast de xifres) Estudisnormalment d’àmbit estatal, precisament per la xifra única de referència Estudis sotmesos a la crítica continua: “dades bones” = “dades altes” Les dades aporten informació estratègica, però sobretot determinen el “valor de mercat”
Conceptes Bàsics en Investigació d’Audiències Ús comercial de les dades del Baròmetre Barcelona, 17 de març de 2009

Fitxa tècnica
Tipus d’estudi Estudi multimèdiad’audiències i consums culturals

Estudia el consum de diaris, suplements, revistes, ràdio, televisió, internet, telefonia, cinema, medi exterior, llibres, videojocs, música, concerts, espectacles i exposicions

Metodologia Disseny Mostral

TAPI, Tablet PC Assisted Personal Interviewing. Entrevistes personals assistides per tablet PC i realitzades a la llar habitual
Univers Àmbit geogràficMostra Tipus de mostreig Nivell de confiança Marge d’error

Població de 14 anys i més: 6.229.000 habitants Catalunya Catalunya: 29.985 entrevistes personals Aleatori polietàpic estratificat 95,5% 0,5% Equip de camp propi, entrevistadors professionals, residents a la seva zona, bilingües i amb dedicació exclusiva al Baròmetre Treball de camp continu, els set dies de la setmana i al llarg de totl’any

Treball de camp

Equip de camp Durada treball de camp

Calendari 2009
Publicació de dades Informe Període treball de camp

26 febrer 2009 1a onada 2009 any natural gener - desembre 2008

6 maig 2009 2a onada 2009 any mòbil març 2008 - febrer 2009

1 juliol 2009 3a onada 2009 any mòbil maig 2008 - abril 2009

15 setembre 2009 4a onada 2009 any mòbil juliol 2008 - juny 2009

4novembre 2009 5a onada 2009 any mòbil setembre 2008 - agost 2009

Aquest document és propietat de FUNDACC, que autoritza la reproducció total o parcial i la difusió dels seus continguts sempre que se n’esmenti l’origen i no se’ls doni un tractament que permeti introduir autoria o propietat d’altres organismes, empreses o persones diferents a FUNDACC. FUNDACC, el Baròmetre, el logotip de...
tracking img