Barroc i rococó

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (825 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 8: Barroc i Rococó
1. Context i Concepte (s. XVII).
-És l’art que es desenvolupà al llarg del s. XVII a Europa.
-El més destacable és que és un art que queda al servei dels 2 grans poders del’època: el religiós (Esglèsia) i les monarquies absolutistes.
-L’esglèsia catòlica va augmentar el seu poder a partir de la contrareforma del s.XVI, que va accentuar el caràcter dogmàtic de lescreences. Van crear noves ordres religioses i es va produir el cisme entre l’esglèsoa catòlica i la protestant. En els països catòlics, el Barroc va ser un art molt poderós, i Roma es va convertir en uncentre de producció artística molt important.
-Les monarquies absolutistes es van centrar molt en França com a model de producció artística, que estava sotmessa a la voluntat d’expressar el poder deles grans monarquies absolutistes europees. Per això es caracteritzà per ser un alt molt ostentós, per l’accés d’ornamentació. HI ha decoracions sense funció, tan sols per exagerar.
-És un art quetransmet molta sensació de moviment, molt dinàmic. Fins i tot en l’arquitectura es nota aquest dinamisme, gràcies a les formes corbes.
-És un art irracional, trenca amb el Renaixement. El resultat ensdóna una producció molt teatral, artificiosa i amb poca espontaneïtat. Rebem la idea de la unitat de totes les arts arquitectura molt decorada amb escultura i pintura.
2. Arquitectura: CaracterístiquesGenerals.
-Va tenir molta importància a tot Europa i també l’Urbanisme el s. XVII s’inicia amb la guerra dels 30 anys, una suposada guerra religios però que era territorial. Va fer molt mal a Europai els països europeus es veuen amb la necessitat de reconstruir les seves ciutats aprofitant per a posar els fonaments de les estructures de les actuals ciutats. Les places esdevenen un element moltimportant, i la principal de la ciutat acollia els 2 poders.
-Els edificis barrocs volien incorporar l’expressió del moviment i ho fan donant molta importància a les línies corbes en l’estructura...
tracking img