Base de datos cinematografica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1032 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi de Requeriments.
Es desitja crear una base de dades que permeti als cinèfils accedir a informació d’una base de dades centrada al món del cinema.

Així, es consideraran les pel·lícules, de les quals interessarà saber el títol, l’any de filmació, el seu director, els actors que hi participen, juntament amb els seus corresponents personatges interpretats, l’argument, les crítiquesi premis rebuts, la duració de la pel·lícula, la nacionalitat d’on s’ha rodat, la cinematogràfica que l’ha produít, la data d’estrena, l’equip tècnic que ha dut a terme el muntatge i el material que s’ha necessitat.

D’aquesta manera, ens interessarà saber també les dades personals dels actors i directors. D’aquests ens interessarà saber, doncs, el nom, cognoms, pel·lícules en les quals hanparticipat, la data de naixement, la seva nacionalitat, els premis que han rebut, la pel·lícula en la qual van debutar i la data d’aquest debut.

D’altra banda, doncs, també s’han de considerar individualment els actors i directors que han participat en les pel·lícules. Així, dels actors interessarà saber-ne, a més de l’esmentat, el personatge o personatges que ha interpretat en qualsevol deles pel·lícules.

Dels directors, doncs, ens interessa saber, a més a més de l’esmentat, les pel·lícules que ha dirigit.
Com a apunt, cal tenir present que un sol director pot haver dirigit més d’una pel·lícula però, no obstant, una pel·lícula concreta pot, i ha de tenir, un sol director.

Com ja s’ha esmentat, els actors interpretaran personatges. D’aquests personatges interessatenir-ne constància del seu nom, la pel·lícula en la qual apareix, la rellevància en la pel·lícula (és a dir, si es tracta d’un personatge principal o secundari) i el caire del personatge (si forma part dels protagonistes o dels antagonistes).
Es nota que un sol actor pot interpretar varis personatges de diferents pel·lícules, ja que els actors en sí són totalment independents d’una pel·lículaconcreta.

Les pel·lícules són produïdes per cinematogràfiques. D’aquestes cinematogràfiques en sabem el nom, les pel·lícules que ha produït, l’adreça de la seva seu física, la data d’inci i el nom del president de la cinematogràfica.
D’aquesta manera, es tindrà que una cinematogràfica podrà produïr varies pel·lícules, mentre que una pel·lícula només podrà ésser produida per una solacinematogràfica.

En cada pel·lícula hi participen una sèrie d’equips tècnics. Hi ha un total de 5 departaments tècnics, dedicats a la il·luminació, vestuari, so, fotografia i guionistes. De cada equip tècnic interessa saber-ne el tipus d’equip, la pel·lícula en la qual participen, el nom i cognoms del seu cap i els de la resta de membres en general.
Cal anotar que cadascun dels equips tècnicsseran necessaris per a totes les pel·lícules. A més, aquests equips poden no ser sempre els mateixos. És a dir, per a una pel·lícula concreta es tindrà un equip tècnic concret. A grans trets, es pot dir que es considera un equip tècnic diferent per a cada pel·lícula produïda, tot i que aquest equip tècnic estigui compost pels mateixos caps i membres.
Com a últim apunt pel que fa als equipstècnics, cal esmentar el cas dels guionistes ja que el guió no constarà a les pel·lícules, però s’associarà el seu autor o autors a l’equip tècnic de guionistes.

S’ha esmentat també que, tant els actors, directors, com les mateixes pel·lícules poden rebre premis. D’aquests premis ens interessa saber-ne el seu nom, l’any de la seva entrega, i a qui ha estat entregat.
Cada pel·lícula, doncs,podrà o bé no tenir cap premi, tenir-ne un, o bé tenir-ne varis.

Les pel·lícules, com també s’ha citat, poden rebre crítiques. D’aquestes crítiques interessa tenir constància del nom del crític que l’ha escrit, la pel·lícula a la qual va dirigida la crítica, la crítica en sí i la data en la qual es va publicar.
D’aquesta manera, es tindrà que cada pel·lícula podrà tenir una o vàries...
tracking img