Base de datos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 186 (46443 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bases de datos
Mercedes Marqués

Departament D’enginyeria i CiènCia Dels ComputaDors Codi d’assignatura IG18

Mercedes Marqués - ISBN: 978-84-693-0146-3

Bases de datos - UJI

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana http://www.tenda.uji.es e-mail:publicacions@uji.es Col·lecció Sapientia, 18 Primera edició, 2011 www.sapientia.uji.es ISBN: 978-84-693-0146-3

Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que especifique l’autor i el nom de la publicació i sense objectius comercials, i també permet crear obres derivades, sempreque siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca

Mercedes Marqués - ISBN: 978-84-693-0146-3

Bases de datos - UJI

Índice general
1. Conceptos de bases de datos 1.1. Base de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Sistema de gestión de bases de datos . . . . 1.3. Personas en el entorno de las bases de datos 1.4.Historia de los sistemas de bases de datos . . 1.5. Ventajas e inconvenientes . . . . . . . . . . . 2. Modelo relacional 2.1. Modelos de datos . . . . . . . . . . . . . 2.2. Estructura de datos relacional . . . . . . 2.2.1. Relaciones . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Propiedades de las relaciones . . . 2.2.3. Tipos de relaciones . . . . . . . . 2.2.4. Claves . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Esquema deuna base de datos relacional 2.4. Reglas de integridad . . . . . . . . . . . 2.4.1. Nulos . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Regla de integridad de entidades 2.4.3. Regla de integridad referencial . . 2.4.4. Reglas de negocio . . . . . . . . . 3. Lenguajes relacionales 3.1. Manejo de datos . . . . . . 3.2. Álgebra relacional . . . . . 3.3. Cálculo relacional . . . . . 3.3.1. Cálculo orientado a3.3.2. Cálculo orientado a 3.4. Otros lenguajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuplas . . dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 9 13 14 16 16 19 20 20 22 25 25 25 26 28 29 29 30 36 37 39 40 41 42 42 44 45

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Lenguaje SQL 4.1. Bases de datos relacionales . . . 4.2. Descripción de la base de datos 4.3. Visión general del lenguaje . . . 4.3.1. Creación de tablas . . . iii

Mercedes Marqués - ISBN:978-84-693-0146-3

iii

Bases de datos - UJI

4.3.2. Inserción de datos . . . . . . . . . . . 4.3.3. Consulta de datos . . . . . . . . . . . 4.3.4. Actualización y eliminación de datos 4.4. Estructura básica de la sentencia SELECT . . 4.4.1. Expresiones en SELECT y WHERE . . . 4.4.2. Nulos . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Tipos de datos . . . . . . . . . . . . 4.5. Funciones y operadores .. . . . . . . . . . . 4.5.1. Operadores lógicos . . . . . . . . . . 4.5.2. Operadores de comparación . . . . . 4.5.3. Operadores matemáticos . . . . . . . 4.5.4. Funciones matemáticas . . . . . . . . 4.5.5. Operadores y funciones de cadenas de 4.5.6. Operadores y funciones de fecha . . . 4.5.7. Función CASE . . . . . . . . . . . . . 4.5.8. Funciones COALESCE y NULLIF . . . . 4.5.9. Ejemplos . ....
tracking img