Bases

Páginas: 3 (692 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2010
VERÓNICA BONET MESQUIDA

Exercici 1.1. Concepció del coneixement científic

1-El coneixement científic es genera gràcies a la capacitat que tenim els éssers humans de plantejar problemes iimaginar possibles solucions als mateixos.

4 : Majoritàriament d'acord, ja que si l'ésser humà no es capaç de plantejar problemes i extreure les seves pròpies hipòtesis, mai podríem tenir un coneixementcientífic.

2- La metodologia científica garanteix totalment l'objectivitat en l'estudi de la realitat.

4 : Majoritàriament d´acord.La realitat es basa en l´objectivitat, la metodologiacientifica és bastant objectiva però això de totalment objectiva és un poc questionable perquè qualsevol metodologia pot esdevenir subjectiva.és imposible un 100 % de objectivitat.Per exemple ja éssubjectiva l`elecció d`un mètode o de un altre a l`hora de fer una resolució .

3-L'eficàcia i objectivitat del treball científic, consisteix en seguir les fases ordenades del mètode científic: observació,hipòtesis, experimentació i elaboració de teories.

5 : Totalment d´acord ja que la metodología millota l´eficàcia.

4-Tota investigació comença únicament per l'observació sistemàtica del fenòmenque es vol estudiar.

2: Majoritàriament en desacord, ja que no tota investigació comença únicament per l'observació, tenim l'exemple de les matemàtiques, de l'història.., son ciències que no espodem observar d'una manera sistemàtica.

5-Les hipòtesis dirigeixen el procés d'investigació científica.

4: Majoritàriament d´acord,cap investigació pot sostenir-se sense la hipótesis.Si leshipótesis són falses ja no surt bé la investigació.

6- Normalment, a través d'un experiment, l'investigador comprova si la seva hipòtesi de treball és veritable o falsa.

4 :Majoritàriamentd´acord,sempre es fan hipótesis i l´experiment determina si són vertaderes o falses.Encara que hi ha ciències que no es poden experimentar com la història.

7-L'experimentació s'utilitza en certs tipus...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bases
  • Base
  • Bases
  • bases
  • bases
  • Bases
  • Bases
  • bases

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS