Batixllerato

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1489 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comte
Dinàmica social
En la filosofia positivista de Comte es detalla teòricament l'estructura escalonada de les ciències positives, ordenada des de la matemàtica fins a la sociologia, on cada ciència es basa en la qual li antecedeix, prenent les seves formes mentals i els seus resultats. No obstant això, la ciència més concreta no té suficient amb la matèria conceptual aportada per les sevesantecessores, havent de recórrer al desenvolupament de lògiques diferents. Aquest fenomen es dóna tant en la biologia com en la sociologia, tot i que els avanços fets en la biologia no són aplicables a casos sociològics, ja que les formes socials no són totalitats naturals inconscients, sinó que són conscients i es produeixen per idees comunes als individus que constitueixen un consens social, ambel que es manté unides a les persones en la societat.
Segons Comte la família marca la transició de la biologia a la sociologia, i la seva funció constitueix la categoria fonamental de l'estàtica social, a qui correspon apropiar-se de les lleis que conformen les formes socials. L'estàtica social també s'encarrega de l'anàlisi de la interacció entre individus, tot i que la unitat bàsica de lasocietat no és l'individu, sinó la família.

El que més es destaca en l'anàlisi de les forces socials són les idees socials de l'home, que determinen tant la llei estructural del cos social i la fermesa de la seva connexió. Així, factors com la vinculació als individus aïllats i la diferenciació de les funcions socials, i la seva incorporació a una idea del tot, seran determinats per lescaracterístiques d'aquestes connexions. Tal com existeixen nivells de sociabilitat, existeixen nivells de cohesió social, i la major cohesió social es dóna quan un òrgan especial de la societat representa les idees socials de manera que arribin a totes les persones. Per això, l'ordre social depèn d'un ordre intel•lectual. La dinàmica social vindria a ser un mecanisme similar a l'estàtica social, peròaquesta vegada referida a si mateixa, és a dir, a transformar-se sociològicament a través de l'ordre intel•lectual, al•ludint a la història de la humanitat com es va fer amb les formes biològiques. En la dinàmica social la fi última és el progrés de la societat. Aquest progrés requereix d'idees noves, i són aquestes idees les que configuren la realitat, no a l'inrevés.

Estructura i Ordre Social
Elsanys de la vida de Comte són els anys posteriors a la Gran Revolució. Tots els esperits europeus, fatigats ja de tanta guerra, senten el desig d'un ordre social estable, però d'un ordre que al seu torn s'harmonitzi amb tots els avanços del progrés. Per als científics de l'època, la nova ciència, que es manifesta segura i poderosa, suposa alguna cosa en el que s'ha de creure sense regatejos.Solament en la ciència s'ha de trobar a l'autèntic progrés.

Tota aquesta sèrie d'esdeveniments van condicionar el seu pensament filosòfic. Dins d'aquest esdeveniment, el positivisme comtia amb la seva pretensió de restituir l'ordre social se situa en una línia contrarevolucionària.

Accions i Relacions Socials
August Comte defineix les relacions en societat a partir de tres fonaments: l'altruisme,l'ordre i el progrés.
Comte parla de la llei fonamental de l'estàtica social que és el "ordre", que s'aconsegueix quan es dóna el consens universal, la solidaritat i una equilibrada divisió del treball. La societat és com un organisme en el qual cada part realitza una funció que complementada amb la dels altres, garanteix la seva vida i la del conjunt. La diversitat de funcions fa a lacomplexitat social i la necessària interacció de les parts reforça la solidaritat i la cooperació. La societat està conformada per tres elements fonamentals: els individus, les famílies i les combinacions socials (classes, institucions, ciutats, etc.)

Unitat d’anàlisi
La investigació dels problemes sociopolítics, en la seva obra "Curs de filosofia positiva", exposa el positivisme, el seu sistema...
tracking img