Bbva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1272 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Anàlisi de la missió i visió de l'empresa escollida. Quines variables apareixen definides en la missió empresarial? Es tracta d'una missió àmplia o estreta?

La misión empresarial de BBVA és ser un grup global de serveis financers on el principal compromís és aportar les millores solucions als seus clients, un creixement rendible als seus accionistes i progrés en les societats en les qualsestà present. Aquesta és la missió que dóna vida a l'organització i justifica el projecte empresarial que representa la companyia.

La visió del Grup BBVA com a empresa, és una aspiració que impulsi les seves ambicions com a organització i que es defineixin en una idea: «treballem per un futur millor per a les persones». BBVA concep el seu futur com a part del de tots aquells que envolten la sevaactivitat. Entén que el desenvolupament del seu negoci està vinculat a la prosperitat de les persones presents en les societats i països on la companyia actua. Per això, aspira que la seva tasca com a empresa contribueixi a construir un futur millor per la societat.

Les variables que apareixen definides en la missió empresarial són els clients, els accionistes i les societats en les qualsestà present. Tant els clients, els accionistes com la societat formen part dels coneguts Stakeholders com també ho són els empleats, proveïdors i reguladors. El BBVA disposen d'un ampli repertori d'eines per a la consulta i el diàleg amb els grups d'interès. Aquestes eines garanteixen que clients, empleats i proveïdors disposen dels canals més adequats per a ser atesos i informats.

A més, peraquells grups i organitzacions amb els que no existeix una relació constant i permanent en el desenvolupament de l'activitat, però que expressen inquietuds legítimes sobre l'acompliment en matèria de responsabilitat corporativa, s'habilita processos específics de diàleg.

La direcció de Stakeholder Engagement es va crear amb el propòsit d'obtenir una nova posició dins de la funció deresponsabilitat corporativa del Grup BBVA, on hi ha tasques de coordinació i articulació del conjunt de processos de consulta que es desenvolupen en el Grup. People & Issues és un enfocament de la relació amb els grups d'interès que es basa a determinar quins assumptes són i seran a mitjà i llarg termini rellevants per a una entitat financera des de la perspectiva de la sostenibilitat, quines institucions estanliderant el disseny de solucions i qui poden ser els interlocutors idonis per iniciar el camí. Aportant un llistat de prioritats estables en el temps i noves possibilitats d'alineació amb l'estratègia del negoci.

En la seva missió podem identificar l’idea de triomf, la permanència en el temps, capacitat de millora i la implicació de tot l’equip. Per tant, podem determinar que es tracta d’unamissió àmplia ja que BBVA no es posiciona i no concreta en cap àmbit sinó que només es defineix utilitzant les paraules com ara millors, creixement i progrés, no explica com es millora, ni com s'arriba a obtenir aquests creixements i progressos.

2. Com afecten la missió, els principis i valors i la responsabilitat social corporativa sobre algunes de les decisions estratègiques de l'empresa?Els principis i valors essencials de l’empresa 
Els aspectes de missió, principis i valors son molt importants en les estratègies , ja que li serveixen com una guia d’actuació alhora de formular la seva estratègia present i futura.
Sabent que BBVA es preocupa pel compromís de futur mitjançant integritat en actuacions i relacions positives amb l’exterior i clients, prudència respecte a riscosassumits, i transparència d’informació; situen a aquesta en una empresa amb unes conviccions properes més al rendiment social que a l’econòmic; que amb la crisis s’han reforçat, com es veu en la seva responsabilitat social corporativa:
- Desenvolupar la seva activitat de forma excel·lent.

- Minimitzar el impactes negatius dels negocis.

- Impulsar iniciatives de valor social....
tracking img